Rumanian Bible Cornilescu Version

Isaiah 55

Isaiah

Return to Index

Chapter 56

1

,,Awa vorbewte Domnul: ,Pqziyi ce este drept, wi faceyi ce este bine; cqci mkntuirea Mea este aproape sq vinq, wi neprihqnirea Mea este aproape sq se arate.

2

Ferice de omul care face lucrul acesta, wi de fiul omului care rqmkne statornic kn el, pqzind Sabatul, ca sq nu -l pkngqreascq, wi stqpknindu-wi mkna, ca sq nu facq nici un rqu!

3

Strqinul care se alipewte de Domnul, sq nu zicq: ,Domnul mq va despqryi de poporul Squ!` Wi famenul sq nu zicq: ,Iatq, eu sknt un copac uscat!`

4

Cqci awa vorbewte Domnul: ,Famenilor, cari vor pqzi Sabatele Mele, cari vor alege ce-Mi este plqcut, wi vor stqrui kn legqmkntul Meu,

5

le voi da kn Casa Mea wi knlquntrul zidurilor Mele un loc wi un nume mai bune de ckt fii wi fiice; le voi da un nume vecinic, care nu se va stinge.

6

Wi pe strqinii, care se vor lipi de Domnul ca sq -I slujeascq, wi sq iubeascq Numele Domnului, pentru ca sq fie slujitorii Lui, wi pe toyi cei ce vor pqzi Sabatul, ca sq nu -l pkngqreascq, wi vor stqrui kn legqmkntul Meu,

7

ki voi aduce la muntele Meu cel sfknt, wi -i voi umplea de veselie kn Casa Mea de rugqciune. Arderile lor de tot wi jertfele lor vor fi primite pe altarul Meu, cqci Casa Mea se va numi o casq de rugqciune pentru toate popoarele.``

8

Awa vorbewte Domnul Dumnezeu, care strknge pe cei risipiyi ai lui Israel: ,,Voi mai strknge wi alte popoare la cei strknwi acum din el.``

9

,,Veniyi toate fiarele de pe ckmp, veniyi de mkncayi, toate fiarele din pqdure!

10

Toyi pqzitorii lui sknt orbi, fqrq pricepere; toyi sknt niwte ckni muyi, cari nu pot sq latre; aiureazq, stau tolqniyi, wi le place sq doarmq.

11

Totuw sknt niwte ckni lacomi, cari nu se mai saturq. Sknt niwte pqstori cari nu pot pricepe nimic; toyi kwi vqd de calea lor, fiecare umblq dupq folosul lui, fqrq abatere: -

12

,Veniyi, -zic ei-am sq caut vin, wi ne vom kmbqta cu bquturi tari! Mkne vom face tot ca azi, ba kncq wi mai rqu!`` -

Isaiah 57

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com