Rumanian Bible Cornilescu Version

Isaiah 31

Isaiah

Return to Index

Chapter 32

1

,,Atunci kmpqratul va kmpqrqyi cu dreptate, wi voivozii vor ckrmui cu nepqrtinire.

2

Fiecare va fi ca un adqpost kmpotriva vkntului, wi ca un loc de scqpare kmpotriva furtunii, ca niwte rkuri de apq kntr`un loc uscat, ca umbra unei stknci mari kntr`un pqmknt ars de sete.

3

Ochii celor ce vqd nu vor mai fi legayi, wi urechile celor ce aud vor lua aminte.

4

Inima celor uwuratici va pricepe wi va knyelege, wi limba gkngavilor va vorbi iute wi desluwit.

5

Nebunul nu se va mai numi ales la suflet, nici miwelul nu se va mai numi cu inimq largq.

6

Cqci nebunul spune nebunii, wi inima lui gkndewte rqu, ca sq lucreze kn chip nelegiuit, wi sq spunq neadevqruri kmpotriva Domnului, ca sq lase lihnit sufletul celui flqmknd, wi sq ia bqutura celui knsetat.

7

Armele miwelului sknt nimicitoare; el face planuri vinovate, ca sq piardq pe cel nenorocit prin cuvinte mincinoase, chiar cknd pricina sqracului este dreaptq.

8

Dar cel ales la suflet face planuri alese, wi stqruie kn planurile lui alese.``

9

,,Femei fqrq grijq, sculayi-vq wi ascultayi glasul meu! Fiice nepqsqtoare, luayi aminte la cuvkntul meu!

10

Kntr`un an wi ckteva zile, veyi tremura, nepqsqtoarelor; cqci se va duce culesul viilor, wi strkngerea poamelor nu va mai veni.

11

Kngroziyi-vq, voi cele fqrq grijq! Tremurayi, nepqsqtoarelor! Desbrqcayi-vq, desgoliyi-vq wi kncingeyi-vq coapsele cu haine de jale!

12

Bateyi-vq pieptul, aduckndu-vq aminte de frumuseya ckmpiilor wi de rodnicia viilor.

13

Pe pqmkntul poporului meu cresc spini wi mqrqcini, chiar wi kn toate casele de plqcere ale cetqyii celei vesele.

14

Casa kmpqrqteascq este pqrqsitq, cetatea gqlqgioasq este lqsatq; dealul wi turnul vor sluji pe vecie ca pewteri; mqgarii sqlbatici se vor juca kn ele, wi turmele vor pawte,

15

pknq cknd se va turna Duhul de sus peste noi; atunci pustia se va preface kn pqmknt, wi pomqtul va fi privit ca o pqdure.

16

Atunci nepqrtinirea va locui kn pustie, wi neprihqnirea kwi va avea locuinya kn pomqt.

17

Lucrarea neprihqnirii va fi pacea, roada neprihqnirii: odihna wi liniwtea pe vecie.

18

Poporul meu va locui kn locuinya pqcii, kn case fqrq grijq wi kn adqposturi liniwtite.

19

Dar pqdurea va fi prqbuwitq supt grindinq wi cetatea plecatq adknc.

20

Ferice de voi, cari sqmqnayi pretutindeni dealungul apelor, wi cari dayi drumul pretutindeni boului wi mqgarului!``

Isaiah 33

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com