Rumanian Bible Cornilescu Version

Ecclesiastes 5

Ecclesiastes

Return to Index

Chapter 6

1

Este un rqu, pe care l-am vqzut supt soare, wi care se kntklnewte des kntre oameni.

2

Este, de pildq, un om cqruia i -a dat Dumnezeu avere, bogqyii, wi slavq, awa cq nu -i lipsewte nimic din ce -i dorewte sufletul; dar Dumnezeu nu -l lasq sq se bucure de ele, ci un strqin se bucurq de ele: aceasta este o dewertqciune wi un rqu mare.

3

Chiar dacq un om ar avea o sutq de copii, wi ar trqi mulyi ani, -orickt de mult i s`ar mqri numqrul zilelor anilor lui, dar dacq nu i se saturq sufletul de bunqtqyile agonisite de el, wi dacq nici de knmormkntare n`are parte, eu zic cq o stqrpiturq este mai fericitq deckt el.

4

Cqci aceasta din urmq piere odatq cu venirea ei, se duce kn kntunerec, wi numele ki rqmkne acoperit cu kntunerec;

5

n`a vqzut, nici n`a cunoscut soarele; wi de aceea este mai bine de ea deckt de omul acela.

6

Wi de ar trqi chiar de douq ori o mie de ani un astfel de om, fqrq sq se bucure de fericire, nu merg toate la un loc?

7

Toatq truda omului este pentru gura lui, wi totuw poftele nu i se kmplinesc niciodatq.

8

Cqci ce are knyeleptul mai mult deckt nebunul? Ce folos are nenorocitul care wtie sq se poarte knaintea celor vii?

9

Mai bine ce vezi cu ochii deckt frqmkntare de pofte nekmplinite: wi aceasta este o dewertqciune wi goanq dupq vknt.

10

Ce este omul, se cunoawte dupq numele care i s`a dat de mult: se wtie cq este din pqmknt, wi nu poate sq se judece cu celce este mai tare deckt el.

11

Cqci chiar dacq face multq vorbq, care doar knmulyewte dewertqciunea, ce folos are omul din ea?

12

Cqci cine wtie ce este bine pentru om kn viayq, kn toate zilele vieyii lui de vieyuire dewartq, pe cari le petrece ca o umbrq? Wi cine poate sq spunq omului ce va fi dupq el supt soare?

Ecclesiastes 7

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com