Rumanian Bible Cornilescu Version

Proverbs 21

Proverbs

Return to Index

Chapter 22

1

Un nume bun este mai de dorit deckt o bogqyie mare, wi a fi iubit preyuiewte mai mult deckt argintul wi aurul. -

2

Bogatul wi sqracul se kntklnesc: Domnul i -a fqcut wi pe unul wi pe altul. -

3

Omul chibzuit vede nenorocirea wi se ascunde, dar cei prowti merg knainte wi sknt pedepsiyi. -

4

Rqsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogqyia, slava wi viaya. -

5

Spini wi curse sknt pe calea omului stricat: cel ce-wi pqzewte sufletul se depqrteazq de ele. -

6

Knvayq pe copil calea pe care trebuie s`o urmeze, wi cknd va kmbqtrkni, nu se va abate dela ea. -

7

Bogatul stqpknewte peste cei sqraci, wi cel ce ia cu kmprumut, este robul celui ce -i dq cu kmprumut. -

8

Cine samqnq nelegiuire, nelegiuire va secera, wi nuiaua nelegiuirii lui este gata. -

9

Omul milostiv va fi binecuvkntat, pentrucq dq sqracului din pknea lui.

10

Izgonewte pe batjocoritor, wi cearta se va sfkrwi, neknyelegerile wi ocqrile vor knceta. -

11

Cine iubewte curqyia inimii, wi are bunqvoinya pe buze, este prieten cu kmpqratul. -

12

Ochii Domnului pqzesc pe cel ce are wtiinyq, dar knfruntq cuvintele celui stricat.

13

Lenewul zice: ,,Afarq este un leu, care m`ar putea ucide pe uliyq!`` -

14

Gura curvelor este o groapq adkncq; pe cine vrea sq -l pedepseascq Domnul, acela cade kn ea. -

15

Nebunia este lipitq de inima copilului, dar nuiaua certqrii o va deslipi de el. -

16

Cine asuprewte pe sqrac ca sq-wi mqreascq avuyia, va trebui sq dea wi el altuia mai bogat wi va duce lipsq. -

17

Pleacq-yi urechea, wi ascultq cuvintele knyelepyilor, wi ia knvqyqtura mea kn inimq.

18

Cqci este bine sq le pqstrezi knlquntrul tqu, wi sq-yi fie toate de odatq pe buze. -

19

Pentru ca sq-yi pui kncrederea kn Domnul, vreau sq te knvqy eu astqzi, da, pe tine.

20

N`am awternut eu oare kn scris pentru tine sfaturi wi cugetqri,

21

ca sq te knvqy lucruri temeinice, cuvinte adevqrate, ca sq rqspunzi cu vorbe adevqrate celui ce te trimete? -

22

Nu despuia pe sqrac, pentrucq este sqrac, wi nu asupri pe nenorocitul care stq la poartq!

23

Cqci Domnul le va apqra pricina lor, wi va despuia viaya celor ce -i despoaie. -

24

Nu te kmprieteni cu omul mknios, wi nu te knsoyi cu omul iute la mknie,

25

ca nu cumva sq te deprinzi cu cqrqrile lui, wi sq-yi ajungq o cursq pentru suflet. -

26

Nu fi printre cei ce pun chezqwii, printre cei ce dau zqlog pentru datorii.

27

Cqci dacq n`ai cu ce sq plqtewti, pentruce ai voi sq yi se ia patul de supt tine?

28

Nu muta hotarul cel vechi, pe care l-au awezat pqrinyii tqi. -

29

Dacq vezi un om iscusit kn lucrul lui, acela poate sta lkngq kmpqrayi, nu lkngq oamenii de rknd.

Proverbs 23

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com