Rumanian Bible Cornilescu Version

Proverbs 20

Proverbs

Return to Index

Chapter 21

1

Inima kmpqratului este ca un rku de apq kn mkna Domnului, pe care kl kndreaptq kncotro vrea. -

2

Omul socotewte cq toate cqile lui sknt fqrq prihanq, dar Cel ce cerceteazq inimile este Domnul. -

3

A face dreptate wi judecatq, este mai plqcut Domnului deckt jertfele. -

4

Privirile trufawe wi inima kngkmfatq, aceastq candelq a celor rqi, nu este deckt pqcat. -

5

Planurile omului harnic nu duc de ckt la belwug, dar celce lucreazq cu grabq n`ajunge de ckt la lipsq. -

6

Comorile ckwtigate cu o limbq mincinoasq sknt o dewertqciune care fuge, wi ele duc la moarte. -

7

Silnicia celor rqi ki mqturq, pentrucq nu vor sq facq ce este drept. -

8

Cel vinovat merge pe cqi sucite, dar cel nevinovat face ce este bine.

9

Mai bine sq locuiewti kntr`un coly pe acoperiw, deckt cu o nevastq gklcevitoare kntr`o casq mare. -

10

Sufletul celui rqu dorewte rqul, semenul lui n`are nici o trecere knaintea lui. -

11

Cknd este pedepsit batjocoritorul, prostul se face knyelept: wi cknd se dq knvqyqturq celui knyelept, el capqtq wtiinya. -

12

Cel neprihqnit se uitq la casa celui rqu, wi vede ce repede sknt aruncayi cei rqi kn nenorocire. -

13

Cine kwi astupq urechea la strigqtul sqracului, nici el nu va cqpqta rqspuns, cknd va striga. -

14

Un dar fqcut kn tainq potolewte mknia, wi o mitq datq pe ascuns potolewte cea mai puternicq mknie. -

15

Este o bucurie pentru cel neprihqnit sq facq ce este bine, dar pentru ceice fac rqul este o groazq. -

16

Omul care se abate dela calea knyelepciunii, se va odihni kn adunarea celor moryi. -

17

Cine iubewte petrecerile va duce lipsq, wi cine iubewte vinul wi untdelemnul dresurilor nu se kmbogqyewte. -

18

Cel rqu slujewte ca prey de rqscumpqrare pentru cel neprihqnit, wi cel stricat, pentru oamenii fqrq prihanq. -

19

Mai bine sq locuiewti kntr`un pqmknt pustiu, de ckt cu o nevastq gklcevitoare wi supqrqcioasq. -

20

Comori de prey wi untdedelemn sknt kn locuinya celui knyelept, dar omul fqrq minte le risipewte. -

21

Cine urmqrewte neprihqnirea wi bunqtatea, gqsewte viayq, neprihqnire wi slavq. -

22

Knyeleptul cucerewte cetatea vitejilor, wi doboarq puterea kn care se kncredeau. -

23

Cine kwi pqzewte gura wi limba, kwi scutewte sufletul de multe necazuri. -

24

Cel mkndru wi trufaw se cheamq batjocoritor: el lucreazq cu aprinderea kngkmfqrii.

25

Poftele lenewului kl omoarq, pentrucq nu vrea sq lucreze cu mknile. -

26

Toatq ziua o duce numai kn pofte: dar cel neprihqnit dq fqrq zgkrcenie. -

27

Jertfa celor rqi este o sckrbq knaintea Domnului, cu ckt mai mult cknd o aduc cu gknduri nelegiuite. -

28

Martorul mincinos va pieri, dar omul care ascultq bine va vorbi totdeauna cu izbkndq. -

29

Cel rqu ia o knfqyiware neruwinatq, dar omul fqrq prihanq kwi kmbunqtqyewte calea. -

30

Nici knyelepciunea, nici priceperea, nici sfatul n`ajutq kmpotriva Domnului. -

31

Calul este pregqtit pentru ziua bqtqliei, dar biruinya este a Domnului. -

Proverbs 22

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com