Rumanian Bible Cornilescu Version

Proverbs 14

Proverbs

Return to Index

Chapter 15

1

Un rqspuns blknd potolewte mknia, dar o vorbq asprq aykyq mknia.

2

Limba knyelepyilor dq wtiinyq plqcutq, dar gura nesocotiyilor kmproawcq nebunie. -

3

Ochii Domnului sknt kn orice loc, ei vqd pe cei rqi wi pe cei buni. -

4

Limba dulce este un pom de viayq, dar limba stricatq zdrobewte sufletul. -

5

Nesocotitul dispreyuiewte knvqyqtura tatqlui squ, dar cine ia seama la mustrare ajunge knyelept. -

6

Kn casa celui neprihqnit este mare belwug, dar kn ckwtigurile celui rqu este turburare. -

7

Buzele knyelepyilor samqnq wtiinya, dar inima celor nesocotiyi este stricatq. -

8

Jertfa celor rqi este o sckrbq knaintea Domnului, dar rugqciunea celor fqrq prihanq Ki este plqcutq. -

9

Calea celui rqu este urktq Domnului, dar El iubewte pe cel ce umblq dupq neprihqnire. -

10

Cine pqrqsewte cqrarea este aspru pedepsit, wi cine urqwte mustrarea va muri. -

11

Locuinya moryilor wi Adkncul sknt cunoscute Domnului, cu ckt mai mult inimile oamenilor! -

12

Batjocoritorului nu -i place sq fie mustrat, de aceea nu se duce la cei knyelepyi. -

13

O inimq veselq knsenineazq faya; dar cknd inima este tristq, duhul este mkhnit. -

14

Inima celor pricepuyi cautq wtiinya, dar gura nesocotiyilor gqsewte plqcere kn nebunie. -

15

Toate zilele celui nenorocit sknt rele, dar cel cu inima mulyqmitq are un ospqy necurmat. -

16

Mai bine puyin, cu fricq de Domnul, de ckt o mare bogqyie, cu turburare! -

17

Mai bine un prknz de verdeyuri, wi dragoste, de ckt un bou kngrqwat, wi urq. -

18

Un om iute la mknie stkrnewte certuri, dar cine este kncet la mknie potolewte neknyelegerile. -

19

Drumul lenewului este ca un hqyiw de spini, dar cqrarea celor fqrq prihanq este netezitq. -

20

Un fiu knyelept este bucuria tatqlui squ, dar un om nesocotit dispreyuiewte pe mamq-sa. -

21

Nebunia este o bucurie pentru cel fqrq minte, dar un om priceput merge pe drumul cel drept. -

22

Planurile nu izbutesc, cknd lipsewte o adunare care sq chibzuiascq, dar izbutesc cknd sknt mulyi sfetnici. -

23

Omul are bucurie sq dea un rqspuns cu gura lui, wi ce bunq este o vorbq spusq la vreme potrivitq! -

24

Pentru cel knyelept cqrarea vieyii duce kn sus, ca sq -l abatq de la locuinya moryilor, care este jos. -

25

Domnul surpq casa celor mkndri, dar kntqrewte hotarele vqduvei. -

26

Gkndurile rele sknt urkte Domnului, dar cuvintele prietenoase sknt curate knaintea Lui. -

27

Cel lacom de ckwtig kwi turburq casa, dar cel ce urqwte mita va trqi. -

28

Inima celui neprihqnit se gkndewte ce sq rqspundq, dar gura celor rqi kmproawcq rqutqyi. -

29

Domnul Se depqrteazq de cei rqi, dar ascultq rugqciunea celor neprihqniyi. -

30

O privire prietenoasq knveselewte inima, o veste bunq kntqrewte oasele. -

31

Urechea care ia aminte la knvqyqturile cari duc la viayq, locuiewte kn mijlocul knyelepyilor. -

32

Cel ce leapqdq certarea kwi dispreyuiewte sufletul, dar cel ce ascultq mustrarea capqtq pricepere. -

33

Frica de Domnul este wcoala knyelepciunii, wi smerenia merge knaintea slavei. -

Proverbs 16

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com