Rumanian Bible Cornilescu Version

Proverbs 13

Proverbs

Return to Index

Chapter 14

1

Femeia knyeleaptq kwi zidewte casa, iar femeia nebunq o dqrkmq cu knsewi mknile ei. -

2

Cine umblq cu neprihqnire, se teme de Domnul, dar cine apucq pe cqi strkmbe, Kl nesocotewte. -

3

Kn gura nebunului este o nuia pentru mkndria lui, dar pe knyelepyi ki pqzesc buzele lor. -

4

Unde nu sknt boi, ieslea rqmkne goalq, dar puterea boilor aduce belwug de roduri. -

5

Un martor credincios nu minte, dar un martor mincinos spune minciuni.

6

Batjocoritorul cautq knyelepciunea wi n`o gqsewte, dar pentru omul priceput wtiinya este lucru uwor. -

7

Depqrteazq-te de nebun, cqci nu pe buzele lui vei gqsi wtiinya. -

8

Knyelepciunea omului chibzuit kl face sq vadq pe ce cale sq meargq, dar nebunia celor nesocotiyi ki knwalq pe ei knwiwi. -

9

Cei nesocotiyi glumesc cu pqcatul, dar kntre cei fqrq prihanq este bunqvoinyq. -

10

Inima kwi cunoawte necazurile, wi nici un strqin nu se poate amesteca kn bucuria ei. -

11

Casa celor rqi va fi nimicitq, dar cortul celor fqrq prihanq va knflori. -

12

Multe cqi pot pqrea bune omului, dar la urmq se vqd cq duc la moarte. -

13

De multe ori chiar kn mijlocul rksului inima poate fi mkhnitq, wi bucuria poate sfkrwi prin necaz. -

14

Cel cu inima rqtqcitq se saturq de cqile lui, wi omul de bine se saturq wi el de ce este kn el. -

15

Omul lesne crezqtor crede orice vorbq, dar omul chibzuit ia seama bine cum merge. -

16

Knyeleptul se teme wi se abate dela rqu, dar nesocotitul este kngkmfat wi fqrq fricq. -

17

Cine este iute la mknie face prostii, wi omul plin de rqutate se face urkt. -

18

Cei prowti au parte de nebunie, dar oamenii chibzuiyi sknt kncununayi cu wtiinyq. -

19

Cei rqi se pleacq knaintea celor buni, wi cei nelegiuiyi knaintea poryilor celui neprihqnit. -

20

Sqracul este urkt chiar wi de prietenul squ, dar bogatul are foarte mulyi prieteni. -

21

Cine dispreyuiewte pe aproapele squ face un pqcat, dar ferice de cine are milq de cei nenorociyi. -

22

Kn adevqr ceice gkndesc rqul se rqtqcesc. dar ceice gkndesc binele lucreazq cu bunqtate wi credinciowie.

23

Oriunde se muncewte este wi ckwtig, dar oriunde numai se vorbewte, este lipsq. -

24

Bogqyia este o cununq pentru cei knyelepyi, dar cei nesocotiyi n`au altceva deckt nebunie. -

25

Martorul care spune adevqrul scapq suflete, dar cel knwelqtor spune minciuni. -

26

Cine se teme de Domnul are un sprijin tare kn El, wi copiii lui au un loc de adqpost la El. -

27

Frica de Domnul este un izvor de viayq, ea ne ferewte de cursele moryii. -

28

Mulyimea poporului este slava kmpqratului, lipsa poporului este pieirea voivodului. -

29

Cine este kncet la mknie are multq pricepere, dar cine se aprinde iute, face multe prostii. -

30

O inimq liniwtitq este viaya trupului, dar prizma este putrezirea oaselor. -

31

Cine asuprewte pe sqrac, batjocorewte pe Ziditorul squ, dar cine are milq de cel lipsit, cinstewte pe Ziditorul squ. -

32

Cel rqu este doborkt de rqutatea lui, dar cel neprihqnit chiar wi la moarte trage nqdejde. -

33

Knyelepciunea se odihnewte kntr`o inimq priceputq, dar kn mijlocul celor nesocotiyi ea se dq de gol. -

34

Neprihqnirea knalyq pe un popor, dar pqcatul este ruwinea popoarelor. -

35

Un kmpqrat are plqcere de un slujitor chibzuit, dar pe cel de ocarq, kl atinge mknia lui.

Proverbs 15

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com