Rumanian Bible Cornilescu Version

Proverbs 11

Proverbs

Return to Index

Chapter 12

1

Cine iubewte certarea, iubewte wtiinya; dar cine urqwte mustrarea, este prost. -

2

Omul de bine capqtq bunqvoinya Domnului, dar Domnul oskndewte pe cel plin de rqutate.

3

Omul nu se kntqrewte prin rqutate, dar rqdqcina celor neprihqniyi nu se va clqtina. -

4

O femeie cinstitq este cununa bqrbatului ei, dar cea care -i face ruwine este ca putregaiul kn oasele lui. -

5

Gkndurile celor neprihqniyi nu sknt deckt dreptate, dar sfaturile celor rqi nu sknt deckt knwelqciune. -

6

Cuvintele celor rqi sknt niwte curse ca sq verse sknge, dar gura celor fqrq prihanq ki izbqvewte. -

7

Cei rqi sknt rqsturnayi, wi nu mai sknt, dar casa celor neprihqniyi rqmkne kn picioare! -

8

Un om este preyuit dupq mqsura priceperii lui, dar cel cu inima stricatq este dispreyuit. -

9

Mai bine sq fii kntr`o stare smeritq wi sq ai o slugq, deckt sq faci pe fudulul wi sq n`ai ce mknca. -

10

Cel neprihqnit se kndurq de vite, dar inima celui rqu este fqrq milq.

11

Cine-wi lucreazq ogorul va avea belwug de pkne, dar cine umblq dupq lucruri de nimic este fqrq minte. -

12

Cel rqu poftewte prada celor nelegiuiyi, dar rqdqcina celor neprihqniyi rodewte. -

13

Kn pqcqtuirea cu buzele este o cursq primejdioasq, dar cel neprihqnit scapq din bucluc. -

14

Prin rodul gurii te saturi de bunqtqyi, wi fiecare primewte dupq lucrul mknilor lui. -

15

Calea nebunului este fqrq prihanq kn ochii lui, dar knyeleptul ascultq sfaturile. -

16

Nebunul kndatq kwi dq pe fayq mknia, dar knyeleptul ascunde ocara. -

17

Cine spune adevqrul face o mqrturisire dreaptq, dar martorul mincinos vorbewte knwelqciune. -

18

Cine vorbewte kn chip uwuratic, rqnewte ca strqpungerea unei sqbii, dar limba knyelepyilor aduce vindecare. -

19

Buza care spune adevqrul este kntqritq pe vecie, dar limba mincinoasq nu stq deckt o clipq. -

20

Knwelqtoria este kn inima celor ce cugetq rqul, dar bucuria este pentru ceice sfqtuiesc la pace. -

21

Nicio nenorocire nu se kntkmplq celui neprihqnit, dar cei rqi sknt nqpqdiyi de rele. -

22

Buzele mincinoase sknt urkte Domnului, dar ceice lucreazq cu adevqr ki sknt plqcuyi. -

23

Omul knyelept kyi ascunde wtiinya, dar inima nebunilor vestewte nebunia. -

24

Mkna celor harnici va stqpkni, dar mkna lenewq va plqti bir. -

25

Neliniwtea din inima omului kl doboarq, dar o vorbq bunq kl knveselewte. -

26

Cel neprihqnit aratq prietenului squ calea cea bunq, dar calea celor rqi ki duce kn rqtqcire. -

27

Lenewul nu-wi frige vknatul, dar comoara de prey a unui om este munca. -

28

Pe cqrarea neprihqnirii este viaya, wi pe drumul knsemnat de ea nu este moarte. -

Proverbs 13

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com