Rumanian Bible Cornilescu Version

Psalms 150

Proverbs

Return to Index

Chapter 1

1

Pildele lui Solomon, fiul lui David, kmpqratul lui Israel,

2

pentru cunoawterea knyelepciunii wi knvqyqturii, pentru knyelegerea cuvintelor minyii;

3

pentru cqpqtarea knvqyqturilor de bun simy, de dreptate, de judecatq wi de nepqrtinire;

4

ca sq dea celor nekncercayi agerime de minte, tknqrului cunowtinyq wi chibzuinyq, -

5

sq asculte knsq wi knyeleptul, wi kwi va mqri wtiinya, wi cel priceput, wi va cqpqta iscusinyq-

6

pentru prinderea knyelesului unei pilde sau al unui cuvknt adknc, knyelesul cuvintelor knyelepyilor wi al cuvintelor lor cu tklc.

7

Frica Domnului este knceputul wtiinyei; dar nebunii nesocotesc knyelepciunea wi knvqyqtura.

8

Ascultq, fiule, knvqyqtura tatqlui tqu, wi nu lepqda kndrumqrile mamei tale!

9

Cqci ele sknt o cununq plqcutq pe capul tqu, wi un lany de aur la gktul tqu.

10

Fiule, dacq niwte pqcqtowi vor sq te amqgeascq, nu te lqsa ckwtigat de ei!

11

Dacq-yi vor zice: ,,Vino cu noi! Haidem sq kntindem curse ca sq vqrsqm sknge, sq kntindem fqrq temei layuri celui nevinovat;

12

haidem sq -i knghiyim de vii, ca locuinya moryilor, wi kntregi, ca pe cei ce se pogoarq kn groapq;

13

vom gqsi tot felul de lucruri scumpe, wi ne vom umplea casele cu pradq;

14

vei avea wi tu partea ta la fel cu noi, o pungq vom avea cu toyii!`` -

15

fiule, sq nu pornewti la drum cu ei, abate-yi piciorul de pe cqrarea lor!

16

Cqci picioarele lor aleargq la rqu, wi se grqbesc sq verse sknge.

17

Dar degeaba se aruncq layul knaintea ochilor tuturor pqsqrilor;

18

cqci ei kntind curse tocmai kmpotriva skngelui lor, wi sufletului lor kwi kntind ei layuri.

19

Aceasta este soarta tuturor celor lacomi de ckwtig: lqcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea.

20

Knyelepciunea strigq pe uliye, kwi knalyq glasul kn pieye:

21

strigq unde e zarva mai mare; la poryi, kn cetate, kwi spune cuvintele ei:

22

,,Pknq cknd veyi iubi prostia, prowtilor? Pknq cknd le va plqcea batjocoritorilor batjocura, wi vor urk nebunii wtiinya?

23

Kntoarceyi-vq sq ascultayi mustrqrile mele! Iatq, voi turna duhul meu peste voi, vq voi face cunoscut cuvintele mele...

24

Fiindcq eu chem wi voi vq kmpotriviyi, fiindcq kmi kntind mkna wi nimeni ia seama,

25

fiindcq lepqdayi toate sfaturile mele, wi nu vq plac mustrqrile mele,

26

de aceea wi eu, voi rkde cknd veyi fi kn vreo nenorocire, kmi voi bate joc de voi cknd vq va apuca groaza,

27

cknd vq va apuca groaza ca o furtunq, wi cknd vq va knvqlui nenorocirea ca un vkrtej, cknd va da peste voi necazul wi strkmtorarea.

28

Atunci mq vor chema, wi nu voi rqspunde; mq vor cquta, wi nu mq vor gqsi.

29

Pentrucq au urkt wtiinya, wi n`au ales frica Domnului,

30

pentrucq n`au iubit sfaturile mele, wi au nesocotit toate mustrqrile mele.

31

De aceea se vor hrqni cu roada umbletelor lor, wi se vor sqtura cu sfaturile lor.

32

Cqci kmpotrivirea prowtilor ki ucide, wi liniwtea nebunilor ki pierde;

33

dar cel ce m`ascultq va locui fqrq grijq, va trqi liniwtit wi fqrq sq se teamq de vreun rqu.

Proverbs 2

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com