Rumanian Bible Cornilescu Version

Psalms 144

Psalms

Return to Index

Chapter 145

1

(O ckntare de laudq a lui David.) Te voi knqlya, Dumnezeule, Kmpqratul meu, wi voi binecuvknta Numele tqu kn veci de veci.

2

Kn fie care zi Te voi binecuvknta, wi voi lquda Numele Tqu kn veci de veci.

3

Mare este Domnul wi foarte vrednic de laudq, wi mqrimea Lui este nepqtrunsq.

4

Fiecare neam de om sq laude lucrqrile Tale, wi sq vesteascq isprqvile Tale cele mari!

5

Voi spune strqlucirea slqvitq a mqreyiei Tale, wi voi cknta minunile Tale.

6

Oamenii vor vorbi de puterea Ta cea knfricowatq, wi eu voi povesti mqrimea Ta.

7

Sq se trkmbiyeze aducerea aminte de nemqrginita Ta bunqtate, wi sq se laude dreptatea Ta!

8

Domnul este milostiv wi plin de kndurare, kndelung rqbdqtor wi plin de bunqtate.

9

Domnul este bun fayq de toyi, wi kndurqrile Lui se kntind peste toate lucrqrile Lui.

10

Toate lucrqrile Tale Te vor lquda, Doamne! Wi credinciowii Tqi Te vor binecuvknta.

11

Vor spune slava kmpqrqyiei Tale, wi vor vesti puterea Ta,

12

ca sq facq cunoscut fiilor oamenilor puterea Ta, wi strqlucirea plinq de slavq a kmpqrqyiei Tale.

13

Kmpqrqyia Ta este o kmpqrqyie vecinicq, wi stqpknirea Ta rqmkne kn picioare kn toate veacurile.

14

Domnul sprijinewte pe toyi ceice cad, wi kndreaptq pe cei kncovoiayi.

15

Ochii tuturor nqdqjduiesc kn Tine, wi Tu le dai hrana la vreme.

16

Kyi deschizi mkna, wi saturi dupq dorinyq tot ce are viayq.

17

Domnul este drept kn toate cqile Lui, wi milostiv kn toate faptele Lui.

18

Domnul este lkngq toyi cei ce -L cheamq, lkngq cei ce -L cheamq cu toatq inima.

19

El kmplinewte dorinyele celor ce se tem de El, le aude strigqtul wi -i scapq.

20

Domnul pqzewte pe toyi cei ce -L iubesc, wi nimicewte pe toyi cei rqi.

21

Gura mea sq vesteascq lauda Domnului, wi orice fqpturq sq binecuvknteze Numele Lui cel sfknt kn veci de veci!

Psalms 146

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com