Rumanian Bible Cornilescu Version

Psalms 103

Psalms

Return to Index

Chapter 104

1

Binecuvknteazq, suflete, pe Domnul! Doamne, Dumnezeule, Tu ewti nemqrginit de mare! Tu ewti kmbrqcat cu strqlucire wi mqreyie!

2

Te knvelewti cu lumina ca wi cu o manta; kntinzi cerurile ca un cort.

3

Cu apele Kyi kntocmewti vkrful locuinyei Tale; din nori Kyi faci carul, wi umbli pe aripile vkntului.

4

Din vknturi Kyi faci soli, wi din flqcqri de foc, slujitori.

5

Tu ai awezat pqmkntul pe temeliile lui, wi niciodatq nu se va clqtina.

6

Tu kl acoperisei cu adkncul cum l-ai acoperi cu o hainq; apele stqteau pe munyi,

7

dar, la ameninyarea Ta, au fugit, la glasul tunetului Tqu au luat -o la fugq,

8

suindu-se pe munyi wi pogorkndu-se kn vqi, pknq la locul, pe care li -l hotqrksei Tu.

9

Le-ai pus o margine, pe care nu trebuie s`o treacq, pentruca sq nu se mai kntoarcq sq acopere pqmkntul.

10

Tu faci sq ykwneascq izvoarele kn vqi, wi ele curg printre munyi.

11

Tu adqpi la ele toate fiarele ckmpului; kn ele kwi potolesc setea mqgarii sqlbatici.

12

Pqsqrile cerului locuiesc pe marginile lor, wi fac sq le rqsune glasul printre ramuri.

13

Din locawul Tqu cel knalt Tu uzi munyii; wi se saturq pqmkntul de rodul lucrqrilor Tale.

14

Tu faci sq creascq iarba pentru vite, wi verdeyuri pentru nevoile omului, ca pqmkntul sq dea hranq:

15

vin, care knveselewte inima omului, untdelemn, care -i knfrumuseyeazq faya, wi pkne, care -i kntqrewte inima.

16

Se udq copacii Domnului, cedrii din Liban, pe cari i -a sqdit El.

17

Kn ei kwi fac pqsqrile cuiburi; iar cocostkrcul kwi are locuinya kn chiparowi;

18

munyii cei knalyi sknt pentru yapii sqlbatici, iar stkncile sknt adqpost pentru iepuri.

19

El a fqcut luna ca sq arate vremile; soarele wtie cknd trebuie sq apunq.

20

Tu aduci kntunerecul, wi se face noapte: atunci toate fiarele pqdurilor se pun kn miwcare;

21

puii de lei mugesc dupq pradq, wi kwi cer hrana dela Dumnezeu.

22

Cknd rqsare soarele, ele fug knapoi, wi se culcq kn vizuinile lor.

23

Dar omul iese la lucrul squ, wi la munca lui, pknq seara.

24

Ckt de multe sknt lucrqrile Tale, Doamne! Tu pe toate le-ai fqcut cu knyelepciune, wi pqmkntul este plin de fqpturile Tale.

25

Iatq marea cea kntinsq wi mare: kn ea se miwcq nenumqrate vieyuitoare mici wi mari.

26

Acolo kn ea, umblq corqbiile, wi kn ea este leviatanul acela pe care l-ai fqcut sq se joace kn valurile ei.

27

Toate aceste vieyuitoare Te awteaptq, ca sq le dai hrana la vreme.

28

Le -o dai Tu, ele o primesc; Kyi deschizi Tu mkna, ele se saturq de bunqtqyile Tale.

29

Kyi ascunzi Tu Faya, ele tremurq; le iei Tu suflarea: ele mor, wi se kntorc kn yqrkna lor.

30

Kyi trimeyi Tu suflarea: ele sknt zidite, wi knoiewti astfel faya pqmkntului.

31

Kn veci sq yinq slava Domnului! Sq Se bucure Domnul de lucrqrile Lui!

32

El privewte pqmkntul, wi pqmkntul se cutremurq; atinge munyii, wi ei fumegq.

33

Voi cknta Domnului ckt voi trqi, voi lquda pe Dumnezeul meu ckt voi fi.

34

Fie plqcute Lui cuvintele mele! Mq bucur de Domnul.

35

Sq piarq pqcqtowii de pe pqmknt, wi cei rqi sq nu mai fie! Binecuvinteazq, suflete, pe Domnul! Lqudayi pe Domnul!

Psalms 105

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com