Rumanian Bible Cornilescu Version

Psalms 67

Psalms

Return to Index

Chapter 68

1

(Cqtre mai marele ckntqreyilor. Un psalm al lui David. O ckntare.) Dumnezeu Se scoalq, vrqjmawii Lui se risipesc, wi protivnicii Lui fug dinaintea Feyei Lui.

2

Cum se risipewte fumul, awa -i risipewti Tu; cum se topewte ceara la foc, awa pier cei rqi dinaintea lui Dumnezeu.

3

Dar cei neprihqniyi se bucurq, saltq de bucurie knaintea lui Dumnezeu, wi nu mai pot de veselie.

4

Ckntayi lui Dumnezeu, lqudayi Numele Lui! Faceyi drum Celui ce knainteazq prin ckmpii. Domnul este Numele Lui: bucurayi-vq knaintea Lui!

5

El este Tatql orfanilor, Apqrqtorul vqduvelor, El, Dumnezeu, care locuiewte kn locawul Lui cel sfknt.

6

Dumnezeu dq o familie celor pqrqsiyi, El izbqvewte pe prinwii de rqzboi wi -i face fericiyi; numai cei rqsvrqtiyi locuiesc kn locuri uscate.

7

Dumnezeule, cknd ai iewit Tu kn fruntea poporului, wi cknd mergeai kn pustie, -

8

s`a cutremurat pqmkntul, s`au topit cerurile, dinaintea lui Dumnezeu, s`a zguduit Sinai dinaintea lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel.

9

Ai dat o ploaie binefqcqtoare, Dumnezeule, wi ai kntqrit mowtenirea Ta, sleitq de puteri.

10

Poporul tqu wi -a awezat locuinya kn yara, pe care, prin bunqtatea Ta, Dumnezeule, o pregqtisei pentru cei nenorociyi.

11

Un cuvknt spune Domnul, wi femeile aducqtoare de vewti bune sknt o mare owtire: -

12

kmpqrayii owtirilor fug, fug, wi cea care rqmkne acasq, kmparte prada.

13

Pe cknd voi vq odihniyi kn mijlocul staulelor, aripile porumbelului sknt acoperite de argint, wi penele lui sknt de un galben auriu. -

14

Cknd a kmprqwtiat Cel Autoputernic pe kmpqrayi kn yarq, parcq ningea kn Yalmon.

15

Munyii lui Dumnezeu, munyii Basanului, munyi cu multe piscuri, munyii Basanului,

16

pentruce, munyi cu multe piscuri, purtayi pismq pe muntele pe care l -a ales Dumnezeu ca locaw kmpqrqtesc? Cu toate acestea Domnul va locui kn el kn veci.

17

Carqle Domnului se numqrq cu douqzecile de mii, cu mii wi mii; Domnul este kn mijlocul lor, venind din Sinai kn locawul Squ cel sfknt.

18

Te-ai suit pe knqlyime, ai luat prinwi de rqzboi, ai luat kn dar oameni; cei rqzvrqtiyi vor locui wi ei lkngq Domnul Dumnezeu.

19

Binecuvkntat sq fie Domnul, care zilnic ne poartq povara, Dumnezeu, mkntuirea noastrq. -(Oprire).

20

Dumnezeu este pentru noi Dumnezeul izbqvirilor, wi Domnul, Dumnezeu, ne poate scqpa de moarte.

21

Da, Dumnezeu va zdrobi capul vrqjmawilor Lui, crewtetul capului celor ce trqiesc kn pqcat.

22

Domnul zice: ki voi aduce knapoi din Basan, ki voi aduce knapoi din fundul mqrii,

23

ca sq-yi cufunzi piciorul kn sknge, wi limba cknilor tqi sq-wi capete partea din vrqjmawii tqi.

24

Ei vqd intrarea Ta, Dumnezeule, intrarea Dumnezeului meu, Kmpqratului meu, kn locawul cel sfknt.

25

Kn frunte merg ckntqreyii, apoi ceice ckntq din instrumente, kn mijlocul fetelor cari sunq din timpane.

26

Binecuvkntayi pe Dumnezeu kn adunqri, binecuvkntayi pe Domnul, ceice vq scoborkyi din Israel!

27

Iatq tknqrul Beniamin, care stqpknewte peste ei, cqpeteniile lui Iuda wi ceata lor, cqpeteniile lui Zabulon, cqpeteniile lui Neftali.

28

Dumnezeul tqu te -a fqcut puternic. Kntqrewte, Dumnezeule, ce ai fqcut pentru noi kn Templul Tqu.

29

Kmpqrayii Kyi vor aduce daruri la Ierusalim.

30

Knspqimkntq fiara din trestii, ceata taurilor, cu viyeii popoarelor; calcq kn picioare pe ceice kwi pun plqcerea kn argint! Risipewte popoarele cqrora le place sq se batq!

31

Cei mari vin din Egipt: Etiopia aleargq cu mknile kntinse spre Dumnezeu.

32

Ckntayi lui Dumnezeu, kmpqrqyiile pqmkntului, wi lqudayi pe Domnul! -(Oprire).

33

Ckntayi Celui ce cqlqrewte pe cerurile cerurilor vecinice! Iatq cq se aude glasul Lui, glasul Lui cel puternic!

34

Dayi slavq lui Dumnezeu, a cqrui mqreyie este peste Israel, wi a cqrui putere este kn ceruri.

35

Ce knfricowat ewti, Dumnezeule, din locawul Tqu cel sfknt! Dumnezeul lui Israel dq poporului Squ tqrie wi mare putere. Binecuvkntat sq fie Dumnezeu!

Psalms 69

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com