Rumanian Bible Cornilescu Version

Psalms 39

Psalms

Return to Index

Chapter 40

1

(Cqtre mai marele ckntqreyilor. Un psalm al lui David.) Kmi pusesem nqdejdea kn Domnul, wi El S`a plecat spre mine, mi -a ascultat strigqtele.

2

M`a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei; mi -a pus picioarele pe stkncq, wi mi -a kntqrit pawii.

3

Mi -a pus kn gurq o ckntare nouq, o laudq pentru Dumnezeul nostru. Mulyi au vqzut lucrul acesta, s`au temut, wi s`au kncrezut kn Domnul.

4

Ferice de omul, care kwi pune kncrederea kn Domnul, wi care nu se kndreaptq spre cei trufawi wi mincinowi!

5

Doamne, Dumnezeule, multe sknt minunile wi planurile Tale pentru mine: nimeni nu se poate asemqna cu Tine. Aw vrea sq le vestesc wi sq le trkmbiyez, dar numqrul lor este prea mare ca sq le povestesc.

6

Tu nu dorewti nici jertfq, nici dar de mkncare, ci mi-ai strqpuns urechile; nu ceri nici ardere de tot, nici jertfq de ispqwire.

7

Atunci am zis: ,,Iatq-mq cq vin! -kn sulul cqryii este scris despre mine-

8

vreau sq fac voia Ta, Dumnezeule! Wi Legea Ta este kn fundul inimii mele.

9

Vestesc kndurarea Ta, kn adunarea cea mare; iatq cq nu-mi knchid buzele. Tu wtii lucrul acesta, Doamne!

10

Nu yin kn inima mea kndurarea Ta, ci vestesc adevqrul tqu wi mkntuirea Ta, wi nu ascund bunqtatea wi credinciowia Ta kn adunarea cea mare.

11

Tu, Doamne, nu-mi vei opri kndurqrile tale; ci bunqtatea wi credinciowia Ta mq vor pqzi totdeauna.

12

Cqci rele fqrq numqr mq kmpresoarq, m`au ajuns pedepsele pentru nelegiuirile mele; wi nu le mai pot suferi vederea. Sknt mai multe deckt perii capului meu, wi mi se moaie inima.

13

Izbqvewte-mq, Doamne! Vino, Doamne, degrabq kn ajutorul meu.

14

Sq fie ruwinayi wi knfruntayi, toyi cei ce vor sq-mi ia viaya! Sq dea knapoi wi sq roweascq de ruwine ceice-mi doresc pierzarea!

15

Sq rqmknq knlemniyi de ruwinea lor, cei ce-mi zic: ,,Ha! Ha!``

16

Sq se bucure wi sq se veseleascq kn Tine toyi cei ce Te cautq! Ceice iubesc mkntuirea Ta sq zicq fqrq kncetare: ,,Mqrit sq fie Domnul!``

17

Eu sknt sqrac wi lipsit, dar Domnul Se gkndewte la mine. Tu ewti ajutorul wi izbqvitorul meu: nu zqbovi, Dumnezeule!

Psalms 41

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com