Rumanian Bible Cornilescu Version

Psalms 32

Psalms

Return to Index

Chapter 33

1

Neprihqniyilor, bucurayi-vq kn Domnul! Oamenilor fqrq prihanq le wade bine ckntarea de laudq.

2

Lqudayi pe Domnul cu arfa, lqudayi -L cu alquta cu zece coarde.

3

Ckntayi -I o ckntare nouq! Faceyi sq rqsune coardele wi glasurile voastre!

4

Cqci Cuvkntul Domnului este adevqrat, wi toate lucrqrile Lui se kmplinesc cu credinciowie.

5

El iubewte dreptatea wi neprihqnirea; bunqtatea Domnului umple pqmkntul.

6

Cerurile au fost fqcute prin Cuvkntul Domnului, wi toatq owtirea lor prin suflarea gurii lui.

7

El kngrqmqdewte apele mqrii kntr`un morman, wi pune adkncurile kn cqmqri.

8

Tot pqmkntul sq se teamq de Domnul! Toyi locuitorii lumii sq tremure knaintea Lui!

9

Cqci el zice, wi se face; poruncewte wi ce poruncewte ia fiinyq.

10

Domnul rqstoarnq sfaturile Neamurilor, zqdqrnicewte planurile popoarelor.

11

Dar sfaturile Domnului dqinuiesc pe vecie, wi planurile inimii Lui, din neam kn neam.

12

Ferice de poporul, al cqrui Dumnezeu este Domnul! Ferice de poporul, pe care Wi -l alege El de mowtenire!

13

Domnul privewte din knqlyimea cerurilor, wi vede pe toyi fiii oamenilor.

14

Din locawul locuinyei Lui, El privewte pe toyi locuitorii pqmkntului.

15

El le kntocmewte inima la toyi, wi ia aminte la toate faptele lor.

16

Nu mqrimea owtirii scapq pe kmpqrat, nu mqrimea puterii izbqvewte pe viteaz;

17

calul nu poate da chezqwia biruinyei, wi toatq vlaga lui nu dq izbqvirea.

18

Iatq, ochiul Domnului privewte peste ceice se tem de El, peste ceice nqdqjduiesc kn bunqtatea Lui,

19

ca sq le scape sufletul dela moarte, wi sq -i yinq cu viayq kn mijlocul foametei.

20

Sufletul nostru nqdqjduiewte kn Domnul; El este Ajutorul wi Scutul nostru.

21

Da, inima noastrq kwi gqsewte bucuria kn El, cqci avem kncredere kn Numele Lui cel Sfknt.

22

Doamne, fie kndurarea Ta peste noi, dupq cum o nqdqjduim noi dela Tine!

Psalms 34

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com