Rumanian Bible Cornilescu Version

Job 36

Job

Return to Index

Chapter 37

1

La auzul acestor lucruri kmi tremurq inima de tot, wi sare din locul ei.

2

Ascultayi, ascultayi trqsnetul tunetului Squ, bubuitul care iese din gura Lui!

3

Kl rostogolewte pe toatq kntinderea cerurilor, wi fulgerul Lui lumineazq pknq la marginile pqmkntului.

4

Apoi se aude un bubuit, tunq cu glasul Lui mqrey; wi nu mai oprewte fulgerul, de kndatq ce rqsunq glasul Lui.

5

Dumnezeu tunq cu glasul Lui kn chip minunat; face lucruri mari pe cari noi nu le knyelegem.

6

El zice zqpezii: ,Cazi pe pqmknt!` Zice acelaw lucru ploii, chiar wi celor mai puternice ploi.

7

Pecetluiewte mkna tuturor oamenilor, pentruca toyi sq se recunoascq de fqpturi ale Lui.

8

Fiara sqlbaticq se trage kntr`o pewterq, wi se culcq kn vizuina ei.

9

Vijelia vine dela miazqzi, wi frigul, din vknturile dela miazqnoapte.

10

Dumnezeu, prin suflarea Lui, face ghiaya, wi micworeazq locul apelor mari.

11

Kncarcq norii cu aburi, wi -i risipewte schinteietori;

12

miwcarea lor se kndreaptq dupq planurile Lui, pentru kmplinirea a tot ce le poruncewte El pe faya pqmkntului locuit.

13

Ki face sq parq ca o nuia cu care lovewte pqmkntul, sau ca un semn al dragostei Lui.

14

Iov, ia aminte la aceste lucruri! Privewte liniwtit minunile lui Dumnezeu!

15

Wtii cum ckrmuiewte Dumnezeu norii, wi cum face sq strqluceascq din ei fulgerul Squ?

16

Knyelegi tu plutirea norilor, minunile Aceluia a cqrui wtiinyq este desqvkrwitq?

17

Wtii pentruce yi se kncqlzesc vewmintele, cknd se odihnewte pqmkntul de vkntul de miazqzi?

18

Poyi tu sq kntinzi cerurile ca El, tari ca o oglindq turnatq?

19

Aratq-ne ce trebuie sq -I spunem. Cqci skntem prea newtiutori ca sq -I putem vorbi.

20

Cine -I va da de veste cq Ki voi vorbi? Dar care este omul care-wi dorewte pierderea?

21

Acum, firewte, nu putem vedea lumina soarelui care strqlucewte kn dosul norilor, dar va trece un vknt wi -l va curqyi;

22

dela miazq-noapte ne vine aurora, wi ce knfricowatq este mqreyia care knconjoarq pe Dumnezeu!

23

Pe Cel Atotputernic nu -L putem ajunge, cqci este mare kn tqrie, dar dreptul wi dreptatea deplinq El nu le frknge.

24

De aceea oamenii trebuie sq se teamq de El; El nu-Wi kndreaptq privirile spre cei ce se cred knyelepyi.``

Job 38

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com