Rumanian Bible Cornilescu Version

Job 32

Job

Return to Index

Chapter 33

1

Acum dar, Iov, ascultq cuvkntqrile mele, ia aminte la toate cuvintele mele!

2

Iatq, deschid gura, wi mi se miwcq limba kn cerul gurii.

3

Cu curqyie de inimq voi vorbi, buzele mele vor spune adevqrul curat:

4

Duhul lui Dumnezeu m`a fqcut, wi suflarea Celui Atotputernic kmi dq viayq.

5

Dacq poyi, rqspunde-mi, apqrq-yi pricina, fii gata!

6

Knaintea lui Dumnezeu eu sknt semenul tqu, wi eu ca wi tine am fost fqcut din noroi.

7

Astfel frica de mine nu te va turbura, wi greutatea mea nu te va coplewi.

8

Dar tu ai spus kn auzul meu, wi am auzit sunetul cuvintelor tale:

9

,Sknt curat, sknt fqrq pqcat, sknt fqrq prihanq, nu este fqrqdelege kn mine.

10

Wi Dumnezeu cautq pricinq de urq kmpotriva mea, mq socotewte vrqjmaw al Lui;

11

kmi pune picioarele kn butuci, kmi pkndewte toate miwcqrile.`

12

Kyi voi rqspunde cq aici n`ai dreptate, cqci Dumnezeu este mai mare deckt omul.

13

Vrei dar sq te ceryi cu El, pentrucq nu dq socotealq fiecqruia de faptele Lui?

14

Dumnezeu vorbewte knsq, cknd kntr`un fel, cknd kntr`altul. dar omul nu ia seama.

15

El vorbewte prin visuri, prin vedenii de noapte, cknd oamenii sknt cufundayi kntr`un somn adknc, cknd dorm kn patul lor.

16

Atunci El le dq knwtiinyqri, wi le kntipqrewte knvqyqturile Lui,

17

ca sq abatq pe om de la rqu, wi sq -l fereascq de mkndrie,

18

ca sq -i pqzeascq sufletul de groapq wi viaya de loviturile sqbiei.

19

Wi prin durere este mustrat omul kn culcuwul lui, cknd o luptq necurmatq ki frqmkntq oasele.

20

Atunci ki este greayq de pkne, chiar wi de bucatele cele mai alese.

21

Carnea i se prqpqdewte wi piere, oasele cari nu i se vedeau rqmkn goale;

22

sufletul i se apropie de groapq, wi viaya de vestitorii moryii.

23

Dar dacq se gqsewte un knger mijlocitor pentru el, unul din miile acelea, cari vestesc omului calea pe care trebuie s`o urmeze,

24

Dumnezeu Se kndurq de el wi zice kngerului: ,Izbqvewte -l, ca sq nu se pogoare kn groapq; am gqsit un prey de rqscumpqrare pentru el!`

25

Wi atunci carnea lui se face mai fragedq ca kn copilqrie, se kntoarce la zilele tinereyei lui.

26

Se roagq lui Dumnezeu, wi Dumnezeu ki este binevoitor, kl lasq sq -I vadq Faya cu bucurie, wi -i dq knapoi nevinovqyia.

27

Atunci el ckntq knaintea oamenilor, wi zice: ,Am pqcqtuit, am cqlcat dreptatea, wi n`am fost pedepsit dupq faptele mele;

28

Dumnezeu mi -a izbqvit sufletul ca sq nu intre kn groapq, wi viaya mea vede lumina!`

29

Iatq, acestea le face Dumnezeu, de douq ori, de trei ori, omului,

30

ca sq -l ridice din groapq, ca sq -l lumineze cu lumina celor vii.

31

Ia aminte, Iov, wi ascultq-mq! Taci, wi voi vorbi!

32

Dacq ai ceva de spus, rqspunde-mi! Vorbewte, cqci aw vrea sq-yi dau dreptate.

33

Dacq n`ai nimic de zis, ascultq-mq! Taci, wi te voi knvqya knyelepciunea.``

Job 34

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com