Rumanian Bible Cornilescu Version

Job 25

Job

Return to Index

Chapter 26

1

Iov a luat cuvkntul wi a zis:

2

,,Ckt de bine wtii tu sq vii kn ajutorul slqbiciunii! Cum dai tu ajutor brayului fqrq putere!

3

Ce bune sfaturi dai tu celui fqrq pricepere! Ce belwug de knyelepciune dai tu la ivealq!

4

Cqtre cine se kndreaptq cuvintele tale? Wi al cui duh vorbewte prin tine?

5

Knaintea lui Dumnezeu tremurq umbrele supt ape wi supt locuitorii lor;

6

knaintea Lui locuinya moryilor este goalq, adkncul n`are acoperiw.

7

El kntinde miazqnoaptea asupra golului, wi spknzurq pqmkntul pe nimic.

8

Leagq apele kn norii Sqi, wi norii nu se sparg supt greutatea lor.

9

Acopere faya scaunului Squ de domnie, wi Kwi kntinde norul peste el.

10

A tras o boltq pe faya apelor, ca hotar kntre luminq wi kntunerec.

11

Stklpii cerului se clatinq, wi se knspqimkntq la ameninyarea Lui.

12

Prin puterea Lui turburq marea, prin priceperea Lui ki sfarmq furia.

13

Suflarea Lui knsenineazq cerul, mkna Lui strqpunge warpele fugar.

14

Wi acestea sknt doar marginile cqilor Sale, wi numai adierea lor uwoarq ajunge pknq la noi! Dar tunetul lucrqrilor Lui puternice cine -l va auzi?``

Job 27

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com