Rumanian Bible Cornilescu Version

Job 23

Job

Return to Index

Chapter 24

1

Pentruce nu pqzewte Cel Atotputernic vremurile de judecatq, wi dece nu vqd ceice -L cunosc zilele Lui de pedeapsq?

2

Sknt unii cari mutq hotarele, furq turmele, wi le pasc;

3

iau mqgarul orfanului, iau zqlog vaca vqduvei;

4

kmbrkncesc din drum pe cei lipsiyi, silesc pe toyi nenorociyii din yarq sq se ascundq.

5

Wi acewtia, ca mqgarii sqlbatici din pustie, ies dimineaya la lucru sq caute hranq, wi kn pustie trebuie sq caute pknea pentru copiii lor.

6

Taie nutreyul care a mai rqmas pe ckmp, culeg ciorchinele rqmase pe urma culegqtorilor kn via celui nelegiuit.

7

Ki apucq noaptea kn umezealq, fqrq kmbrqcqminte, fqrq knvelitoare kmpotriva frigului.

8

Ki pqtrunde ploaia munyilor, wi, neavknd alt adqpost, se ghemuiesc lkngq stknci.

9

Aceia smulg pe orfan dela ykyq, iau zqlog tot ce are sqracul.

10

Wi sqracii umblq goi de tot, fqrq kmbrqcqminte, strkng snopii wi -s flqmknzi;

11

kn grqdinile nelegiuitului ei fac untdelemn, calcq teascul, wi le este sete;

12

kn cetqyi se aud vaietele celor ce mor, sufletul celor rqniyi strigq... Wi Dumnezeu nu ia seama la aceste miwelii!

13

Alyii sknt vrqjmawi ai luminii, nu cunosc cqile ei, nu umblq pe cqrqrile ei.

14

Ucigawul se scoalq kn revqrsatul zorilor, ucide pe cel sqrac wi lipsit, wi noaptea furq.

15

Ochiul preacurvarului pkndewte amurgul: ,Nimeni nu mq va vedea,` zice el, wi kwi pune o mqhramq pe fayq.

16

Noaptea sparg casele, ziua stau knchiwi; se tem de luminq.

17

Pentru ei, dimineaya este umbra moryii, wi cknd o vqd, simt toate spaimele moryii.

18

Dar nelegiuitul alunecq uwor pe faya apelor, pe pqmknt n`are deckt o parte blestematq, wi niciodatq n`apucq pe drumul celor vii!

19

Cum sorb seceta wi cqldura apele zqpezii, awa knghite locuinya moryilor pe cei ce pqcqtuiesc.

20

Pkntecele mamei kl uitq, viermii se ospqteazq cu el, nimeni nu-wi mai aduce aminte de el! Nelegiuitul este sfqrkmat ca un copac,

21

el, care pradq pe femeia stearpq wi fqrq copii, el care nu face nici un bine vqduvei!...

22

Wi totuw, Dumnezeu prin puterea Lui lungewte zilele celor sklnici, wi iatq -i kn picioare cknd nu mai trqgeau nqdejde de viayq;

23

El le dq liniwte wi kncredere, are privirile kndreptate spre cqile lor.

24

S`au ridicat; wi kntr`o clipq nu mai sknt, cad, mor ca toyi oamenii, sknt tqiayi ca spicele coapte.

25

Nu este awa? Cine mq va dovedi de minciunq, cine-mi va nimici cuvintele mele?``

Job 25

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com