Rumanian Bible Cornilescu Version

Job 17

Job

Return to Index

Chapter 18

1

Bildad din Wuah a luat cuvkntul wi a zis:

2

,,Cknd vei pune capqt acestor cuvkntqri? Vino-yi kn minte wi apoi vom vorbi.

3

Pentruce ne socoyi atkt de dobitoci? Pentru ce ne privewti ca pe niwte vite?

4

Oare pentru tine, care te sfkwii kn mknia ta, s`ajungq pustiu pqmkntul, wi sq se strqmute stkncile din locul lor?

5

5. Da, lumina celui rqu se va stinge, wi flacqra din focul lui, nu va mai strqluci.

6

Se va kntuneca lumina kn cortul lui, wi se va stinge candela deasupra lui.

7

Pawii lui cei puternici se vor strkmta; wi, cu toate opintirile lui, va cqdea.

8

Cqci calcq cu picioarele pe lay, wi umblq prin ochiuri de reyea;

9

este prins kn cursq de cqlcqi, wi layul pune stqpknire pe el;

10

capcana kn care se prinde este ascunsq kn pqmknt, wi prinzqtoarea ki stq pe cqrare.

11

De jur kmprejur kl apucq spaima, wi -l urmqrewte pas cu pas.

12

Foamea ki mqnkncq puterile, nenorocirea este alqturi de el.

13

Mqdularele ki sknt mistuite unul dupq altul, mqdularele ki sknt mkncate de kntkiul nqscut al moryii.

14

Este smuls din cortul lui unde se credea la adqpost, wi este tkrkt spre kmpqratul spaimelor.

15

Nimeni din ai lui nu locuiewte kn cortul lui, pucioasq este presqratq pe locuinya lui.

16

Jos, i se usucq rqdqcinile; sus ki sknt ramurile tqiate.

17

Ki piere pomenirea de pe pqmknt, numele lui nu mai este pe uliyq.

18

Este kmpins din luminq kn kntunerec, wi este izgonit din lume.

19

Nu lasq nici mowtenitori, nici sqmknyq kn poporul squ, nicio rqmqwiyq vie kn locurile kn cari locuia.

20

Neamurile cari vor veni se vor uimi de prqpqdirea lui, wi neamul de acum va fi cuprins de groazq.

21

Aceasta este soarta celui rqu, aceasta este soarta celui ce nu cunoawte pe Dumnezeu.``

Job 19

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com