Rumanian Bible Cornilescu Version

Job 16

Job

Return to Index

Chapter 17

1

Mi se pierde suflarea, mi se sting zilele, mq awteaptq mormkntul.

2

Sknt knconjurat de batjocoritori, wi ochiul meu trebuie sq priveascq spre ocqrile lor.

3

Pune-Te singur zqlog pentru mine knaintea Ta; altfel, cine ar putea rqspunde pentru mine?

4

Cqci le-ai kncuiat inima kn faya priceperii. De aceea nici nu -i vei lqsa sq biruie.

5

Cine dq pe prieteni sq fie prqdayi, copiilor aceluia li se vor topi ochii.

6

M`a fqcut de basmul oamenilor, wi ca unul pe care -l scuipi kn fayq!

7

Ochiul mi se kntunecq de durere; toate mqdularele mele sknt ca o umbrq.

8

Oamenii fqrq prihanq sknt knmqrmuriyi de aceasta, wi cel nevinovat se rqscoalq kmpotriva celui nelegiuit.

9

Cel fqrq prihanq rqmkne totuw tare pe calea lui, cel cu mknile curate se kntqrewte tot mai mult.

10

Dar voi toyi, kntoarceyi-vq, veniyi iarqw cu cuvkntqrile voastre, wi vq voi arqta cq kntre voi niciunul nu e knyelept.

11

Ce! mi s`au dus zilele, mi s`au nimicit planurile, planurile acelea fqcute cu atkta iubire kn inima mea...

12

Wi ei mai spun cq noaptea este zi, cq se apropie lumina, cknd kntunerecul a wi venit!

13

Cknd Locuinya moryilor o awtept ca locuinyq, cknd kn kntunerec kmi voi knqlya culcuwul;

14

cknd strig gropii: ,Tu ewti tatql meu!` Wi viermilor: ,Voi sknteyi mama wi sora mea!`

15

Unde mai este atunci nqdejdea mea? Wi cine mai poate vedea nqdejdea mea?

16

Ea se va pogork cu mine la poryile locuinyei moryilor, cknd vom merge kmpreunq. sq ne odihnim kn yqrknq.``

Job 18

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com