Rumanian Bible Cornilescu Version

Job 11

Job

Return to Index

Chapter 12

1

Iov a luat cuvkntul wi a zis:

2

,,S`ar putea zice, kn adevqr, cq neamul omenesc sknteyi voi, wi cq odatq cu voi va muri wi knyelepciunea!

3

Am wi eu minte ca voi, nu sknt mai pe jos deckt voi. Wi cine nu wtie lucrurile pe cari le spuneyi voi?

4

Eu sknt de batjocura prietenilor mei, cknd cer ajutorul lui Dumnezeu: dreptul, nevinovatul, de batjocurq!

5

Disprey kn nenorocire! -iatq zicerea celor fericiyi: dq brknci cui alunecq cu piciorul!

6

Jqfuitorilor li se lasq corturile kn pace, celor ce mknie pe Dumnezeu le merge bine, mqcar cq Dumnezeul lor este kn pumn.

7

Kntreabq dobitoacele, wi te vor knvqya, pqsqrile cerului, wi kyi vor spune;

8

vorbewte pqmkntului, wi te va knvqya; wi pewtii mqrii kyi vor povesti.

9

Cine nu vede kn toate acestea dovada cq mkna Domnului a fqcut asemenea lucruri?

10

El yine kn mknq sufletul a tot ce trqiewte, suflarea oricqrui trup omenesc.

11

Nu deosebewte urechea cuvintele, cum gustq cerul gurii mkncqrile?

12

La bqtrkni se gqsewte knyelepciunea, wi kntr`o viayq lungq e priceperea.

13

La Dumnezeu este knyelepciunea wi puterea; sfatul wi priceperea ale Lui sknt.

14

Ce dqrkmq El, nu va fi zidit din nou; pe cine -l knchide El, nimeni nu -l va scqpa.

15

El oprewte apele wi totul se usucq; El le dq drumul, wi pustiesc pqmkntul.

16

El are puterea wi knyelepciunea; El stqpknewte pe celce se rqtqcewte sau rqtqcewte pe alyii.

17

El ia robi pe sfetnici, wi turburq mintea judecqtorilor.

18

El desleagq legqtura kmpqrayilor, wi le pune o frknghie kn jurul coapselor.

19

El ia robi pe preoyi; El rqstoarnq pe cei puternici

20

El taie vorba celor mewteri la vorbq; El ia mintea celor bqtrkni.

21

El varsq dispreyul asupra celor mari; El desleagq brkul celor tari.

22

El descopere ce este ascuns kn kntunerec, El aduce la luminq umbra moryii.

23

El face pe neamuri sq creascq, wi El le nimicewte; El le kntinde pknq departe, wi El le aduce knapoi kn hotarele lor.

24

El ia mintea cqpeteniilor poporului, El ki face sq rqtqceascq kn pustiuri fqrq drum,

25

unde bkjbqie prin kntunerec, wi nu vqd desluwit; El ki face sq se clatine ca niwte oameni beyi.

Job 13

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com