Rumanian Bible Cornilescu Version

Job 6

Job

Return to Index

Chapter 7

1

Soarta omului pe pqmknt este ca a unui ostaw, wi zilele lui sknt ca ale unui muncitor cu ziua.

2

Cum suspinq robul dupq umbrq, cum kwi awteaptq muncitorul plata,

3

awa am eu parte de luni de durere, wi partea mea sknt nopyi de suferinyq.

4

Mq culc, wi zic: ,Cknd mq voi scula? Cknd se va sfkrwi noaptea?` Wi mq satur de frqmkntqri pknq kn revqrsatul zorilor.

5

Trupul mi se acopere cu viermi wi cu o coajq pqmkntoasq, pielea-mi crapq wi se desface.

6

Zilele mele sboarq mai iuyi deckt suveica yesqtorului, se duc wi nu mai am nicio nqdejde!

7

Adu-Yi aminte, Dumnezeule, cq viaya mea este doar o suflare! Ochii mei nu vor mai vedea fericirea.

8

Ochiul, care mq privewte, nu mq va mai privi; ochiul tqu mq va cquta, wi nu voi mai fi.

9

Cum se risipewte norul wi trece, awa nu se va mai ridica celce se pogoarq kn Locuinya moryilor!

10

Nu se va mai kntoarce kn casa lui, wi nu-wi va mai cunoawte locul kn care locuia.

11

De aceea nu-mi voi yinea gura, ci voi vorbi kn neliniwtea inimii mele, mq voi tkngui kn amqrqciunea sufletului meu.

12

Oare o mare sknt eu, sau un balaur de mare, de-ai pus strajq kn jurul meu?

13

Cknd zic: ,Patul mq va uwura, culcuwul kmi va alina durerile,`

14

atunci mq knspqimknyi prin visuri, mq kngrozewti prin vedenii.

15

Ah! aw vrea mai bine gktuirea, mai bine moartea deckt aceste oase!

16

Le dispreyuiesc!... nu voi trqi kn veci... Lasq-mq, cqci doar o suflare mi -i viaya!

17

Ce este omul, ca sq-Yi pese atkt de mult de el, ca sq iei seama la el,

18

sq -l cercetezi kn toate dimineyile, wi sq -l kncerci kn toate clipele?

19

Cknd vei knceta odatq sq mq privewti? Cknd kmi vei da rqgaz sq-mi knghit scuipatul?

20

Dacq am pqcqtuit, ce pot sq-Yi fac, Pqzitorul oamenilor? Pentruce m`ai pus yintq sqgeyilor Tale, de am ajuns o povarq chiar pentru mine knsumi?

21

Pentruce nu-mi ieryi pqcatul, wi pentruce nu-mi uiyi fqrqdelegea? Cqci voi adormi kn yqrknq, wi cknd mq vei cquta, nu voi mai fi!``

Job 8

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com