Rumanian Bible Cornilescu Version

Esther 10

Job

Return to Index

Chapter 1

1

Era kn yara Uy un om care se numea Iov. Wi omul acesta era fqrq prihanq wi curat la suflet. El se temea de Dumnezeu, wi se abqtea de la rqu.

2

I s`au nqscut wapte fii wi trei fete.

3

Avea wapte mii de oi, trei mii de cqmile, cinci sute de perechi de boi, cinci sute de mqgqriye, wi un foarte mare numqr de slujitori. Wi omul acesta era cel mai cu vazq din toyi locuitorii Rqsqritului.

4

Fiii sqi se duceau unii la alyii, wi dqdeau, rknd pe rknd, ckte un ospqy. Wi pofteau wi pe cele trei surori ale lor sq mqnknce wi sq bea kmpreunq cu ei.

5

Wi, dupqce treceau zilele de ospqy, Iov chema wi sfinyea pe fiii sqi: se scula disdedimineayq wi aducea pentru fiecare din ei ckte o ardere de tot. Cqci zicea Iov: ,,Poate cq fiii mei au pqcqtuit wi au supqrat pe Dumnezeu kn inima lor.`` Awa avea Iov obicei sq facq.

6

Fiii lui Dumnezeu au venit kntr`o zi de s`au knfqyiwat knaintea Domnului. Wi a venit wi Satana kn mijlocul lor.

7

Domnul a zis Satanei: ,,De unde vii?`` Wi Satana a rqspuns Domnului: ,,Dela cutreerarea pqmkntului wi dela plimbarea pe care am fqcut -o pe el.``

8

Domnul a zis Satanei: ,,Ai vqzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pqmknt. Este un om fqrq prihanq wi curat la suflet, care se teme de Dumnezeu wi se abate dela rqu.``

9

Wi Satana a rqspuns Domnului: ,,Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu?

10

Nu l-ai ocrotit Tu pe el, casa lui wi tot ce este al lui? Ai binecuvkntat lucrul mknilor lui, wi turmele lui acopqr yara.

11

Dar ia kntinde-Yi mkna, wi atinge-te de tot ce are, wi sknt kncredinyat cq Te va blestema kn fayq.``

12

Domnul a zis Satanei: ,,Iatq, kyi dau pe mknq tot ce are, numai asupra lui sq nu kntinzi mkna.`` Wi Satana a plecat dinaintea Domnului.

13

Kntr`o zi, pe cknd fiii wi fiicele lui Iov mkncau wi beau vin kn casa fratelui lor celui kntki-nqscut,

14

a venit la Iov un sol, care a zis: ,,Boii arau wi mqgqriyele pqwteau lkngq ei.

15

Wi s`au aruncat niwte Sabeeni asupra lor, i-au luat, wi au trecut pe slujitori prin ascuyiwul sqbiei. Numai eu am scqpat, ca sq-yi dau de wtire.``

16

Pe cknd vorbea el kncq, a venit un altul wi a zis: ,,Focul lui Dumnezeu a cqzut din cer, wi a aprins oile wi pe slujitorii tqi, wi i -a ars de tot. Numai eu am scqpat, ca sq-yi dau de wtire.``

17

Pe cknd vorbea el kncq, a venit un altul wi a zis: ,,Niwte Haldeeni, knwirayi kn trei cete, s`au aruncat asupra cqmilelor, le-au luat wi au trecut pe slujitori prin ascuyiwul sqbiei. Numai eu am scqpat, ca sq-yi dau de wtire.``

18

Pe cknd vorbea el kncq, a venit un altul wi a zis: ,,Fiii tqi wi fiicele tale mkncau wi beau vin kn casa fratelui lor kntki-nqscut.

19

Wi deodatq, a venit un vknt mare de dincolo de pustie, wi a izbit kn cele patru colyuri ale casei: Casa s`a prqbuwit peste tineri, wi au murit. Wi am scqpat numai eu, ca sq-yi dau de wtire.``

20

Atunci Iov s`a sculat, wi -a sfkwiat mantaua, wi wi -a tuns capul. Apoi, arunckndu-se la pqmknt, s`a knchinat,

21

wi a zis: ,,Gol am iewit din pkntecele mamei mele, wi gol mq voi kntoarce kn sknul pqmkntului. Domnul a dat, wi Domnul a luat, -binecuvkntat fie Numele Domnului!``

22

Kn toate acestea, Iov n`a pqcqtuit de loc, wi n`a vorbit nimic necuviincios kmpotriva lui Dumnezeu.

Job 2

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com