Rumanian Bible Cornilescu Version

Nehemiah 2

Nehemiah

Return to Index

Chapter 3

1

Marele preot Eliawib s`a sculat kmpreunq cu frayii sqi, preoyii, wi au zidit poarta oilor. Au sfinyit -o, wi i-au pus uwile; au sfinyit -o dela turnul Mea, pknq la turnul lui Hananeel.

2

Alqturi de Eliawib au zidit wi oamenii din Ierihon; alqturi de el a zidit wi Zacur, fiul lui Imri.

3

Fiii lui Senaa au zidit poarta pewtilor. Au acoperit -o cu scknduri, wi i-au pus uwile, kncuietorile wi zqvoarele.

4

Alqturi de ei a lucrat la dregerea zidului Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacoy; alqturi de ei a lucrat Mewulam, fiul lui Berechia, fiul lui Mewezabeel; alqturi de ei a lucrat Yadoc, fiul lui Baana;

5

alqturi de ei au lucrat Tecoiyii, ai cqror fruntawi nu s`au supus kn slujba Domnului.

6

Ioiada, fiul lui Paseah, wi Mewulam, fiului lui Besodia, au dres poarta cea veche. Au acoperit -o cu scknduri, wi i-au pus uwile, kncuietorile wi zqvoarele.

7

Alqturi de ei au lucrat Melatia, Gabaonitul, Iadon, Meronotitul, wi oamenii din Gabaon wi Miypa, pknq la scaunul dregqtorului de dincoace de rkul Eufrat;

8

alqturi de ei a lucrat Uziel, fiul lui Harhaia, dintre argintari, wi alqturi de el a lucrat Hanania, dintre fqcqtorii de mir. Au kntqrit Ierusalimul pknq la zidul cel lat.

9

Alqturi de ei a lucrat Refaia, fiul lui Hur, care era mai mare peste jumqtate din yinutul Ierusalimului.

10

Alqturi de ei a lucrat, kn faya casei sale, Iedaia, fiul lui Harumaf, wi alqturi de el a lucrat Hatuw, fiul lui Hawabnia.

11

O altq parte a zidului wi turnul cuptoarelor au fost drese de Malchia, fiul lui Harim, wi de Hawub, fiul lui Pahat-Moab.

12

Alqturi de ei a lucrat, cu fetele sale, Walum, fiul lui Halohew, mai marele peste jumqtate din yinutul Ierusalimului.

13

Hanun wi locuitorii Zanoahului au dres poarta vqii. Au zidit -o, wi i-au pus uwile, kncuietorile wi zqvoarele. Ei au fqcut o mie de coyi de zid pknq la poarta gunoiuluui.

14

Malchia, fiul lui Recab, mai marele peste yinutul Bet-Hacheremului, a dres poarta gunoiului. A zidit -o, wi i -a pus uwile, kncuietorile wi zqvoarele.

15

Walun, fiul lui Col-Hoze, mai marele peste yinutul Miypa, a dres poarta izvorului. A zidit -o, a acoperit -o cu scknduri, wi i -a pus uwile, kncuietorile wi zqvoarele. A fqcut zidul iazului Siloe lkngq grqdina kmpqratului, pknq la treptele cari pogoarq din cetatea lui David.

16

Dupq el Neemia, fiul lui Azbuc, mai marele peste jumqtate din yinutul Bet-Yurului, a lucrat la dregerea zidului pknq kn faya mormintelor lui David, pknq la iazul care fusese zidit, wi pknq la casa vitejilor.

17

Dupq el au lucrat Leviyii, Rehum, fiul lui Bani, wi alqturi de el a lucrat, pentru yinutul squ, Hawabia, mai marele peste jumqtate din yinutul Cheila.

18

Dupq el au lucrat frayii lor, Bavai, fiul lui Henadad, mai marele peste jumqtate din yinutul Cheila;

19

wi alqturi de el Ezer, fiul lui Iosua, mai marele Miypei, a dres o altq parte a zidului, kn faya suiwului casei armelor, kn unghi.

20

Dupq el Baruc, fiul lui Zabai, a dres cu rkvnq o altq parte, dela unghi pknq la poarta casei marelui preot Eliawib.

21

Dupq el Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacoy, a dres o altq parte, dela poarta casei lui Eliawib, pknq la capqtul casei lui Eliawib.

22

Dupq el au lucrat preoyii din kmprejurimile Ierusalimului.

23

Dupq ei Beniamin wi Hawub au lucrat kn dreptul casei lor. Dupq ei Azaria, fiul lui Maaseia, fiul lui Anania, a lucrat lkngq casa lui.

24

Dupq el Binui, fiul lui Henadad, a dres o altq parte, dela casa lui Azaria pknq la unghi wi pknq la coly.

25

Palal, fiul lui Uzai, a lucrat kn faya unghiului wi kn faya turnului de sus care iese knainte din casa kmpqratului, lkngq curtea temniyei. Dupq el a lucrat Pedaia, fiul lui Pareow.

26

Slujitorii Templului, cari locuiesc pe deal, au lucrat pknq kn dreptul poryii apelor, la rqsqrit, wi pknq kn dreptul turnului care iese kn afarq.

27

Dupq el Tecoiyii au dres o altq parte, kn dreptul turnului celui mare, care iese knafarq pknq la zidul dealului.

28

Deasupra poryii cailor, preoyii au lucrat fiecare knaintea casei lui.

29

Dupq ei Yadoc, fiul lui Imer, a lucrat knaintea casei lui. Dupq el a lucrat Wemaia, fiul lui Wecania, pqzitorul poryii dela rqsqrit.

30

Dupq el Hanania, fiul lui Welemia, wi Hanun, al waselea fiu al lui Yalaf, au dres o altq parte a zidului. Dupq ei Mewulam, fiul lui Berechia, a lucrat kn faya odqii lui.

31

Dupq el Malchia, dintre argintari, a lucrat pknq la casele slujitorilor Templului wi negustorilor, kn dreptul poryii Mifcad, wi pknq la odaia de sus din coly.

32

Argintarii wi negustorii au lucrat kntre odaia de sus din coly wi poarta oilor.

Nehemiah 4

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com