Rumanian Bible Cornilescu Version

2 Chronicles 36

Ezra

Return to Index

Chapter 1

1

Kn cel dintki an al lui Cir, kmpqratul Perwilor, ca sq se kmplineascq cuvkntul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cir, kmpqratul Perwilor, care a pus sq se facq prin viu grai wi prin scris vestirea aceasta kn toatq kmpqrqyia lui:

2

Awa vorbewte Cir, kmpqratul Perwilor: ,,Domnul, Dumnezeul cerurilor mi -a dat toate kmpqrqyiile pqmkntului, wi mi -a poruncit sq -I zidesc o casq la Ierusalim kn Iuda.

3

Cine dintre voi este din poporul Lui? Dumnezeul lui sq fie cu el, wi sq se suie la Ierusalim kn Iuda wi sq zideascq acolo Casa Domnului, Dumnezeului lui Israel! El este adevqratul Dumnezeu, care locuiewte la Ierusalim.

4

Ori unde locuiesc rqmqwiye din poporul Domnului, oamenii din locul acela sq le dea argint, aur, avere, wi vite, pe lkngq daruri de bunqvoie pentru Casa lui Dumnezeu, care este la Ierusalim!``

5

Capii de familie din Iuda wi Beniamin, preoyii wi Leviyii, wi anume toyi aceia al cqror duh l -a trezit Dumnezeu, s`au sculat sq meargq sq zideascq la Ierusalim Casa Domnului.

6

Wi toyi cei dimprejurul lor le-au dat lucruri de argint, de aur, avere, vite, wi lucruri scumpe, afarq de toate darurile de bunq voie.

7

Kmpqratul Cir a dat knapoi uneltele Casei Domnului, pe cari le luase Nebucadneyar din Ierusalim wi le pusese kn casa dumnezeului squ.

8

Cir, kmpqratul Perwilor, le -a scos prin Mitredat, vistiernicul, care le -a dat lui Wewbayar (Zorobabel), voevodul lui Iuda.

9

Iatq-le numqrul: treizeci de lighene de aur, o mie de lighene de argint, douqzeci wi nouq de cuyite,

10

treizeci de potire de aur, patrusute zece potire de argint de mkna a doua, wi o mie de alte unelte.

11

Toate lucrurile de aur wi de argint erau kn numqr de cinci mii patru sute. Wewbayar a adus tot din Babilon la Ierusalim, kmpreunq cu cei ce s`au kntors din robie.

Ezra 2

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com