Rumanian Bible Cornilescu Version

2 Chronicles 18

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 19

1

Iosafat, kmpqratul lui Iuda, s`a kntors kn pace acasq la Ierusalim.

2

Iehu, fiul proorocului Hanani, i -a iewit knainte, wi a zis kmpqratului Iosafat: ,,Cum de ai ajutat tu pe cel rqu, wi ai iubit pe cei ce urqsc pe Domnul? Din pricina aceasta este mkniat Domnul pe tine.

3

Dar tot se mai gqsewte wi ceva bun kn tine, cqci ai knlqturat din yarq idolii, wi yi-ai pus inima sq caute pe Dumnezeu.``

4

Iosafat a rqmas la Ierusalim. Apoi a mai fqcut o cqlqtorie prin mijlocul poporului, dela Beer-Weba, pknq la muntele lui Efraim, wi i -a adus knapoi la Domnul, Dumnezeul pqrinyilor lor.

5

A pus judecqtori kn toate cetqyile kntqrite din yara lui Iuda, kn fiecare cetate.

6

Wi a zis judecqtorilor: ,,Luayi seama la ce veyi face, cqci nu pentru oameni veyi rosti judecqyi; ci pentru Domnul, care va fi lkngq voi cknd le veyi rosti.

7

Acum, frica Domnului sq fie peste voi; vegheayi asupra faptelor voastre, cqci la Domnul, Dumnezeul nostru, nu este nici o nelegiuire, nici nu se are kn vedere faya oamenilor, nici nu se primesc daruri.``

8

Cknd s`a kntors la Ierusalim, Iosafat a pus wi aici, pentru judecqyile Domnului wi pentru neknyelegeri, Leviyi, preoyi wi cqpetenii peste casele pqrintewti ale lui Israel.

9

Wi iatq poruncile pe cari li le -a dat: ,,Voi sq lucrayi kn frica Domnului, cu credinyq wi curqyie de inimq.

10

Kn orice neknyelegere, care vq va fi supusq de frayii vowtri, cari locuiesc kn cetqyile lor, wi anume: cu privire la un omor, la o lege, la o poruncq, la knvqyqturi wi rknduieli, sq -i luminayi, ca sq nu se facq vinovayi fayq de Domnul, wi sq nu izbucneascq mknia Lui peste voi wi peste frayii vowtri. Awa sq lucrayi, wi nu veyi fi vinovayi.

11

Wi iatq cq aveyi kn frunte pe marele preot Amaria, pentru toate treburile Domnului, wi pe Zebadia, fiul lui Ismael, cqpetenia casei lui Iuda, pentru toate treburile kmpqratului, wi aveyi knainte ca dregqtori pe Leviyi. Kntqriyi-vq wi lucrayi, wi Domnul sq fie cu cel ce va face binele!``

2 Chronicles 20

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com