Rumanian Bible Cornilescu Version

2 Chronicles 15

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 16

1

Kn al treizeci wi waselea an al domniei lui Asa, Baewa, kmpqratul lui Israel, s`a suit kmpotriva lui Iuda; wi a kntqrit Rama, ca sq nu lase pe ai lui Asa, kmpqratul lui Iuda, sq iasq wi sq intre.

2

Asa a scos argint wi aur din vistieriile Casei Domnului wi ale casei kmpqratului, wi a trimes soli la Ben-Hadad, kmpqratul Siriei, care locuia la Damasc. Wi a pus sq -i spunq:

3

,,Sq fie un legqmknt kntre mine wi tine, cum a fost unul kntre tatql meu wi tatql tqu. Iatq, kyi trimet argint wi aur. Du-te, wi rupe legqmkntul tqu cu Baewa, kmpqratul lui Israel, ca sq se depqrteze dela mine.``

4

Ben-Hadad a ascultat pe kmpqratul Asa; a trimes pe cqpeteniile owtirii sale kmpotriva cetqyilor lui Israel, wi au bqtut Iionul, Dan, Abel-Maim, wi toate locurile pentru merinde din cetqyile lui Neftali.

5

Cknd a auzit Baewa, a kncetat sq mai kntqreascq Rama, wi a pus capqt lucrqrilor sale.

6

Kmpqratul Asa a pus pe tot Iuda sq ridice pietrele wi lemnele, pe cari le kntrebuinya Baewa la kntqrirea Ramei, wi le -a kntrebuinyat la kntqrirea Ghebei wi Miypei.

7

Kn vremea aceea, Hanani, vqzqtorul, s`a dus la Asa, kmpqratul lui Iuda, wi i -a zis: ,,Pentrucq te-ai sprijinit pe kmpqratul Siriei, wi nu te-ai sprijinit pe Domnul, Dumnezeul tqu, de aceea a scqpat oastea kmpqratului Siriei din mknile tale.

8

Etiopienii wi Libienii nu alcqtuiau oare o oaste mare, cu o mulyime de carq wi cqlqrayi? Wi totuw Domnul i -a dat kn mknile tale, pentrucq te sprijinisei pe El.

9

Cqci Domnul Kwi kntinde privirile peste tot pqmkntul, ca sq sprijineascq pe aceia a cqror inimq este kntreagq a Lui. Ai lucrat ca un nebun kn privinya aceasta, cqci deacum vei avea rqzboaie.``

10

Asa s`a mkniat pe vqzqtor, wi l -a pus la knchisoare, pentrucq era knfuriat kmpotriva lui. Tot kn acelaw timp Asa a apqsat wi pe unii din popor.

11

Faptele lui Asa, cele dintki wi cele depe urmq, sknt scrise kn cartea kmpqrayilor lui Iuda wi Israel.

12

Kn al treizeci wi nouqlea an al domniei sale, Asa s`a kmbolnqvit de picioare awa knckt avea mari dureri; chiar kn timpul boalei lui, n`a cqutat pe Domnul, ci a kntrebat pe doftori.

13

Asa a adormit cu pqrinyii sqi, wi a murit kn al patruzeci wi unulea an al domniei lui;

14

l-au kngropat kn mormkntul pe care wi -l sqpase kn cetatea lui David. L-au culcat pe un pat pe care -l umpluserq cu mirodenii, wi mirosuri pregqtite dupq mewtewugul celui ce pregqtewte mirul, wi au ars kn cinstea lui foarte multe mirodenii.

2 Chronicles 17

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com