Rumanian Bible Cornilescu Version

2 Chronicles 4

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 5

1

Astfel a fost isprqvitq toatq lucrarea pe care a fqcut -o Solomon pentru Casa Domnului. Apoi a adus argintul, aurul wi toate uneltele pe cari le knchinase Domnului tatql squ David, wi le -a pus kn vistieriile Casei lui Dumnezeu.

2

Atunci Solomon a strkns la Ierusalim pe bqtrknii lui Israel wi pe toate cqpeteniile seminyiilor, pe capii familiilor copiilor lui Israel, ca sq mute din cetatea lui David, adicq din Sion, chivotul legqmkntului Domnului.

3

Toyi bqrbayii lui Israel s`au adunat la kmpqrat, pentru sqrbqtoarea din luna a waptea.

4

Cknd au ajuns toyi bqtrknii lui Israel, Leviyii au ridicat chivotul.

5

Au adus chivotul, cortul kntklnirii, wi toate uneltele sfinte cari erau kn cort: preoyii wi Leviyii le-au dus.

6

Kmpqratul Solomon wi toatq adunarea lui Israel, chematq la el, a stqtut knaintea chivotului. Au jertfit oi wi boi, cari nu se pot nici socoti, nici numqra, din pricina mulyimii lor.

7

Preoyii au dus chivotul legqmkntului Domnului la locul lui, kn sfkntul locaw al casei, kn Locul prea sfknt, supt aripile heruvimilor.

8

Heruvimii aveau aripile kntinse peste locul chivotului, wi acopereau chivotul wi drugii lui pe deasupra.

9

Drugilor li se dqduse o astfel de lungime knckt capetele lor se vedeau la o depqrtare de chivot dinaintea sfkntului locaw, dar nu se vedeau de afarq. Chivotul a fost acolo pknq kn ziua de azi.

10

Kn chivot nu erau deckt cele douq table, pe cari le pusese acolo Moise, kn Horeb, cknd a fqcut Domnul legqmknt cu copiii lui Israel, la iewirea lor din Egipt.

11

Kn clipa cknd au iewit preoyii din Locul sfknt, -cqci toyi preoyii de fayq se sfinyiserq fqrq sq mai yinq wirul cetelor,

12

wi toyi Leviyii cari erau ckntqreyi: Asaf, Heman, Iedutun, fiii wi frayii lor, kmbrqcayi kn in supyire, stqteau la rqsqritul altarului cu chimvale, alqute wi arfe, wi aveau cu ei o sutq douqzeci de preoyi cari sunau din trkmbiye; -

13

wi cknd cei ce sunau din trkmbiye wi ceice ckntau, unindu-se kntr`un glas ca sq mqreascq wi sq laude pe Domnul, au sunat din trkmbiye, chimvale wi celelalte instrumente, wi au mqrit pe Domnul prin aceste cuvinte: ,,Cqci este bun, cqci kndurarea Lui yine kn veci!`` kn clipa aceea, casa, wi anume Casa Domnului, s`a umplut cu un nor.

14

Preoyii n`au putut sq mai stea acolo ca sq facq slujba, din pricina norului; cqci slava Domnului umpluse Casa lui Dumnezeu.

2 Chronicles 6

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com