Rumanian Bible Cornilescu Version

1 Chronicles 29

2 Chronicles

Return to Index

Chapter 1

1

Solomon, fiul lui David, s`a kntqrit kn domnie; Domnul, Dumnezeul lui, a fost cu el; wi l -a knqlyat din ce kn ce mai mult.

2

Solomon a poruncit kntregului Israel, cqpeteniilor peste mii wi sute, judecqtorilor, mai marilor kntregului Israel, cqpeteniilor caselor pqrintewti;

3

wi Solomon s`a dus cu toatq adunarea la knqlyimea dela Gabaon. Acolo se afla cortul kntklnirii lui Dumnezeu, fqcut kn pustie de Moise, robul Domnului.

4

Dar chivotul lui Dumnezeu fusese mutat de David din Chiriat-Iearim la locul pe care i -l pregqtise, cqci ki kntinsese un cort la Ierusalim.

5

Tot acolo se afla, knaintea cortului Domnului, altarul de aramq pe care -l fqcuse Beyalel, fiul lui Uri, fiul lui Hur.

6

Solomon wi adunarea au cqutat pe Domnul. Wi acolo, pe altarul de aramq care era knaintea cortului kntklnirii, a adus Solomon Domnului o mie de arderi de tot.

7

Kn timpul nopyii, Dumnezeu S`a arqtat lui Solomon, wi i -a zis: ,,Cere ce vrei sq-yi dau.``

8

Solomon a rqspuns lui Dumnezeu: ,,Tu ai arqtat o mare bunqvoinyq tatqlui meu David, wi m`ai pus sq domnesc kn locul lui.

9

Acum, Doamne Dumnezeule, kmplineascq-se fqgqduinya Ta, fqcutq tatqlui meu David, fiindcq m`ai pus sq domnesc peste un popor mare la numqr ca pulberea pqmkntului!

10

Dq-mi dar knyelepciune wi pricepere, ca sq wtiu cum sq mq port kn fruntea acestui popor! Cqci cine ar putea sq judece pe poporul Tqu, pe poporul acesta atkt de mare?``

11

Dumnezeu a zis lui Solomon: ,,Fiindcq dorinya aceasta este kn inima ta, fiindcq nu ceri nici bogqyii, nici averi, nici slavq, nici moartea vrqjmawilor tqi, nici chiar o viayq lungq, ci ceri pentru tine knyelepciune wi pricepere ca sq judeci pe poporul Meu, peste care te-am pus sq domnewti,

12

Knyelepciunea wi priceperea kyi sknt date. Kyi voi da, pe deasupra, bogqyii, averi wi slavq, cum n`a mai avut niciodatq niciun kmpqrat knaintea ta, wi cum nici nu va mai avea dupq tine.``

13

Solomon s`a kntors la Ierusalim, dupq ce a pqrqsit knqlyimea de la Gabaon wi cortul kntklnirii. Wi a domnit peste Israel.

14

Solomon a strkns carq wi cqlqrime; avea o mie patru sute de carq wi douqsprezece mii de cqlqreyi, pe cari i -a awezat kn cetqyile unde yinea carqle wi la Ierusalim lkngq kmpqrat.

15

Kmpqratul a fqcut argintul wi aurul tot atkt de obicinuite la Ierusalim ca pietrele, wi cedrii tot atkt de obicinuiyi ca sicomorii1 cari cresc kn ckmpie.

16

Solomon kwi aducea caii din Egipt; o ceatq de negustori ai kmpqratului se duceau wi -i luau kn cete pe un prey hotqrkt;

17

se duceau wi aduceau din Egipt un car cu wase sute de sicli de argint, wi un cal cu o sutq cincizeci de sicli. Tot awa aduceau wi pentru toyi kmpqrayii Hetiyilor wi pentru kmpqrayii Siriei.

2 Chronicles 2

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com