Rumanian Bible Cornilescu Version

1 Chronicles 25

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 26

1

Iatq cetele uwierilor. Din Coreiyi: Mewelemia, fiul lui Core, dintre fiii lui Asaf.

2

Fiii lui Mewelemia: Zaharia, kntkiul nqscut, Iediael, al doilea, Zebadia, al treilea, Iatniel, al patrulea.

3

Elam, al cincilea, Iohanan, al waselea, Elioenai, al waptelea.

4

Fiii lui Obed-Edom. Wemaia, kntkiul nqscut, Iozabad, al doilea, Ioah al treilea, Sacar al patrulea, Netaneel, al cincilea,

5

Amiel, al waselea, Isahar al waptelea, Peultai al optulea; cqci Dumnezeu kl binecuvkntase.

6

Fiului squ Wemaia i s`au nqscut fii, cari au stqpknit kn casa tatqlui lor, cqci erau oameni viteji;

7

fiii lui Wemaia: Otni, Refael, Obed, Elzabad wi frayii sqi, oameni viteji, Elihu wi Semaia.

8

Toyi acewtia erau fiii lui Obed-Edom, ei, fiii wi frayii lor; erau oameni plini de vlagq wi de putere pentru slujbq, wasezeci wi doi de ai lui Obed-Edom.

9

Fiii wi frayii lui Mewelemia, oameni viteji, erau kn numqr de optsprezece. -

10

Din fiii lui Merari: Hosa, care avea ca fii pe: Wimri, cqpetenia, pus cqpetenie de tatql squ, mqcar cq nu era el kntkiul nqscut:

11

Hilchia, al doilea; Tebalia, al treilea; Zaharia, al patrulea. Toyi fiii wi frayii lui Hosa erau kn numqr de treisprezece.

12

Acestor cete de uwieri, cqpeteniilor acestor oameni wi frayilor lor, a fost kncredinyatq paza pentru slujba Casei Domnului.

13

Au tras la sory, pentru fiecare uwq, mici wi mari, dupq casele lor pqrintewti.

14

Soryul a cqzut pe Welemia pentru partea de rqsqrit. Au tras la sory pentru fiul squ Zaharia, care era un sfetnic knyelept, wi i -a cqzut la sory partea de miazq-noapte.

15

Partea de miazqzi a cqzut lui Obed-Edom, iar casa magaziilor a cqzut fiilor sqi.

16

Partea de apus a cqzut lui Wupim wi lui Hosa, cu uwa Walechet, pe drumul care suia sus: o strajq era kn faya alteia.

17

La rqsqrit erau wase Leviyi, la miazqnoapte, patru pe zi, la miazqzi patru pe zi, wi patru la magazii, ckte doi kn douq locuri deosebite;

18

spre mahala, la apus: patru spre drum, doi spre mahala.

19

Acestea sknt cetele uwierilor, dintre fiii Coreiyilor wi dintre fiii lui Merari.

20

Unul din Leviyi, Ahia, avea grija vistieriilor Casei lui Dumnezeu wi vistieriilor lucrurilor sfinte.

21

Dintre fiii lui Laedan, fiii Gherwoniyilor iewiyi din Laedan, cqpeteniile caselor pqrintewti ale lui Laedan, Gherwonitul, erau: Iehieli,

22

wi fiii lui Iehieli, Zetam wi fratele squ Ioel, cari pqzeau vistieriile Casei Domnului.

23

Dintre Amramiyi, Iyehariyi, Hebroniyi wi Uzieliyi,

24

era Webuel, fiul lui Gherwom, fiul lui Moise, care kngrijea de vistierii.

25

Dintre frayii lui, iewiyi din Eliezer, al cqrui fiu a fost Rehabia, al cqrui fiu a fost Isaia, al cqrui fiu a fost Ioram, al cqrui fiu a fost Zicri, al cqrui fiu a fost Welomit,

26

erau Welomit wi frayii sqi, cari pqzeau toate vistieriile lucrurilor sfinte, pe cari le knchinaserq kmpqratul David, capii caselor pqrintewti, cqpeteniile peste mii wi sute, wi cqpeteniile owtirii: le knchinaserq

27

din prada luatq la rqzboi, pentru kntreyinerea Casei Domnului.

28

Tot ce fusese knchinat de Samuel, vqzqtorul, de Saul, fiul lui Chis, de Abner, fiul lui Ner, de Ioab, fiul Yeruiei, toate lucrurile knchinate erau subt paza lui Welomit wi a frayilor sqi.

29

Dintre Iyehariyi: Chenania wi frayii sqi erau kntrebuinyayi pentru treburile de afarq, ca dregqtori wi judecqtori kn Israel.

30

Dintre Hebroniyi: Hawabia wi frayii sqi, oameni viteji, kn numqr de o mie wapte sute, aveau privigherea asupra lui Israel, dincoace de Iordan, la apus, pentru toate treburile Domnului wi pentru slujba kmpqratului.

31

Kn ce privewte pe Hebroniyi, a cqror cqpetenie era Ieria, s`au fqcut, kn al patruzecilea an al domniei lui David, cercetqri cu privire la ei, dupq spiyele lor de neam, wi dupq casele lor pqrintewti, wi s`au gqsit kntre ei la Iaezer kn Galaad oameni viteji.

32

Frayii lui Ieria, oameni viteji, erau kn numqr de douq mii wapte sute capi de case pqrintewti. Kmpqratul David i -a pus peste Rubeniyi, peste Gadiyi wi peste jumqtatea seminyiei lui Manase, pentru toate treburile lui Dumnezeu wi pentru treburile kmpqratului.

1 Chronicles 27

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com