Rumanian Bible Cornilescu Version

1 Chronicles 24

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 25

1

David wi cqpeteniile owtirii au pus de o parte pentru slujbq pe aceia din fiii lui Asaf, Heman wi Iedutun, cari prooroceau kntovqrqwiyi de arfq, de alqutq wi de chimvale. Wi iatq numqrul celor ce aveau de kndeplinit lucrarea aceasta.

2

Din fiii lui Asaf: Zacur, Iosif, Netania wi Awareela, fiii lui Asaf, subt ckrmuirea lui Asaf, care proorocea dupq poruncile kmpqratului.

3

Din Iedutun, fiii lui Iedutun: Ghedalia, Yeri, Isaia, Hawabia, Matitia wi Wimei, wase, subt ckrmuirea tatqlui lor Iedutun, care proorocea cu arfa, ca sq laude wi sq mqreascq pe Domnul.

4

Din Heman, fiii lui Heman: Buchia, Matania, Uziel, Webuel, Ierimot, Hanania, Hanani, Eliata, Ghidalti, Romamti-Ezer, Iowbecawa, Maloti, Hotir, Mahaziot,

5

toyi fii ai lui Heman, care era vqzqtorul kmpqratului, ca sq descopere cuvintele lui Dumnezeu wi sq knalye puterea Lui; Dumnezeu dqduse lui Heman patrusprezece fii wi trei fete.

6

Toyi acewtia erau subt ckrmuirea pqrinyilor lor pentru ckntarea kn Casa Domnului, wi aveau chimvale, alqute wi arfe pentru slujba Casei lui Dumnezeu. Asaf, Iedutun wi Heman lucrau subt poruncile kmpqratului.

7

Erau kn numqr de douqsute optzeci wi opt, cuprinzkndu-se kn acest numqr wi frayii lor deprinwi la ckntarea Domnului, toyi cei ce erau mewteri.

8

Au tras la sory pentru slujbele lor, mici wi mari, knvqyqtori wi ucenici.

9

Cel dintki sory iewit, a fost din Asaf, pentru Iosif; al doilea, pentru Ghedalia, el, frayii wi fiii lui, doisprezece;

10

al treilea, Zacur, fiii wi frayii sqi, doisprezece;

11

al patrulea, pentru Iyeri, fiii wi frayii sqi, doisprezece;

12

al cincilea, pentru Netania, fiii sqi wi frayii sqi, doisprezece;

13

al waselea, Buchia, fiii wi frayii sqi, doisprezece;

14

al waptelea, pentru Iesareela, fiii wi frayii sqi, doisprezece;

15

al optulea, pentru Isaia, fiii wi frayii sqi, doisprezece;

16

al nouqlea, pentru Matania, fiii wi frayii sqi, doisprezece;

17

al zecelea, pentru Wimei, fiii wi frayii sqi, doisprezece;

18

al unsprezecelea, pentru Azareel, fiii wi frayii sqi, doisprezece;

19

al doisprezecelea, pentru Hawabia, fiii wi frayii sqi, doisprezece;

20

al treisprezecelea, pentru Wubael, fiii wi frayii sqi, doisprezece;

21

al patrusprezecelea, pentru Matitia, fiii wi frayii sqi, doisprezece;

22

al cincisprezecelea, pentru Ieremot, fiii wi frayii sqi, doisprezece;

23

al wasesprezecelea, pentru Hanania, fiii wi frayii sqi, doisprezece;

24

al waptesprezecelea, pentru Iowbecawa, fiii wi frayii sqi, doisprezece;

25

al optsprezecelea, pentru Hanani, fiii wi frayii sqi, doisprezece;

26

al nouqsprezecelea, pentru Maloti, fiii wi frayii sqi, doisprezece;

27

al douqzecilea, pentru Eliata, fiii wi frayii sqi, doisprezece;

28

al douqzeci wi unulea, pentru Hotir, fiii wi frayii sqi, doisprezece;

29

al douqzeci wi doilea, pentru Ghidalti, fiii wi frayii sqi, doisprezece;

30

al douqzeci wi treilea, pentru Mahaziot, fiii wi frayii sqi, doisprezece;

31

al douqzeci wi patrulea, pentru Romamti-Ezer, fiii wi frayii sqi, doisprezece;

1 Chronicles 26

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com