Rumanian Bible Cornilescu Version

1 Chronicles 17

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 18

1

Dupq aceea, David a bqtut pe Filisteni wi i -a smerit, wi a luat din mkna Filistenilor Gatul wi satele lui.

2

A bqtut pe Moabiyi, wi Moabiyii au fost supuwi lui David wi i-au plqtit un bir.

3

David a bqtut pe Hadarezer, kmpqratul Yobei, spre Hamat, cknd s`a dus sq-wi aweze stqpknirea peste rkul Eufratului.

4

David i -a luat o mie de carq, wapte mii de cqlqreyi, wi douq zeci de mii de pedestrawi; a tqiat vinele tuturor cailor de trqsuri, wi n`a pqstrat deckt o sutq de carq.

5

Sirienii din Damasc au venit kn ajutorul lui Hadarezer, kmpqratul Yobei, wi David a bqtut douqzeci wi douq de mii de Sirieni.

6

David a pus o strajq de owti kn Siria Damascului. Wi Sirienii au fost supuwi lui David, wi i-au plqtit bir. Domnul ocrotea pe David ori unde mergea.

7

Wi David a luat scuturile de aur pe cari le aveau slujitorii lui Hadarezer, wi le -a adus la Ierusalim.

8

David a mai luat multq aramq din Tibhat wi din Cun, cetqyile lui Hadarezer. Solomon a fqcut din ea marea de aramq, stklpii wi uneltele de aramq.

9

Tohu, kmpqratul Hamatului, a auzit cq David bqtuse toatq owtirea lui Hadarezer, kmpqratul Yobei,

10

wi a trimes pe fiul squ Hadoram la kmpqratul David sq -i ureze de bine, wi sq -l laude cq a luptat kmpotriva lui Hadarezer wi l -a bqtut. Cqci Tohu era kn rqzboi cu Hadarezer. A trimes de asemenea tot felul de vase de aur, de argint wi de aramq.

11

Kmpqratul David le -a knchinat Domnului, kmpreunq cu argintul wi aurul pe care -l luase dela toate popoarele, dela Edom, dela Moab, dela fiii lui Amon, dela Filisteni wi dela Amalec.

12

Abiwai, fiul Yeruiei, a bqtut kn Valea Sqrii optsprezece mii de Edomiyi.

13

A pus owti de strajq kn Edom, wi tot Edomul a fost supus lui David. Domnul ocrotea pe David ori pe unde mergea.

14

David a domnit peste tot Israelul, wi fqcea judecatq wi dreptate tot poporului squ.

15

Ioab, fiul Yeruiei, era mai mare peste owtire; Iosafat, fiul lui Ahilud, era scriitor;

16

Yadoc, fiul lui Ahitub, wi Abimelec, fiul lui Abiatar, erau preoyi; Wavwa era logofqt;

17

Benaia, fiul lui Iehoiada, era cqpetenia Cheretiyilor wi a Peletiyilor; wi fiii lui David erau cei dintki pe lkngq kmpqrat.

1 Chronicles 19

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com