Rumanian Bible Cornilescu Version

1 Chronicles 13

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 14

1

Hiram, kmpqratul Tirului, a trimes soli lui David, wi lemn de cedru wi cioplitori de piatrq wi tkmplari, sq -i zideascq o casq.

2

David a cunoscut cq Domnul kl kntqrea ca kmpqrat al lui Israel, wi cq kmpqrqyia lui s`a knqlyat foarte mult, din pricina poporului Squ Israel.

3

David a mai luat neveste wi la Ierusalim: wi a mai nqscut fii wi fiice.

4

Iatq numele celor ce i s`au nqscut la Ierusalim; Wamua, Wobab, Natan, Solomon,

5

Ibhar, Eliwua, Elfelet,

6

Noga, Nefeg, Iafia,

7

Eliwama, Beeliada wi Elifelet.

8

Filistenii au auzit cq David fusese uns kmpqrat peste tot Israelul, wi s`au suit cu toyii sq -l caute. David a fost knwtiinyat de acest lucru, wi le -a iewit knainte.

9

Filistenii au venit, wi s`au rqspkndit kn valea Refaimiyilor.

10

David a kntrebat pe Dumnezeu, zicknd: ,,Sq mq sui kmpotriva Filistenilor, wi ki vei da kn mknile mele?`` Wi Domnul i -a zis: ,,Sui-te, wi -i voi da kn mknile tale.``

11

S`au suit la Baal-Perayim, unde David i -a bqtut. Apoi a zis: ,,Dumnezeu a risipit pe vrqjmawii mei prin mkna mea, ca pe niwte ape cari se scurg. Deaceea s`a dat locului acestuia numele Baal-Perayim.

12

Ei wi-au lqsat acolo dumnezeii, cari au fost arwi kn foc, dupq porunca lui David.

13

Filistenii s`au rqspkndit din nou kn vale.

14

David a kntrebat iarqw pe Dumnezeu. Wi Dumnezeu i -a zis: ,,Sq nu te sui dupq ei; kntoarce-te dela ei, wi mergi asupra lor prin faya duzilor.

15

Cknd vei auzi un vuiet de pawi kn vkrfurile duzilor, atunci sq iewi la luptq, cqci Dumnezeu merge knaintea ta, ca sq batq oastea Filistenilor.``

16

David a fqcut cum ki poruncise Dumnezeu, wi oastea Filistenilor a fost bqtutq dela Gabaon pknq la Ghezer.

17

Faima lui David s`a rqspkndit kn toatq yara, wi Domnul l -a fqcut de temut pentru toate neamurile.

1 Chronicles 15

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com