Rumanian Bible Cornilescu Version

1 Chronicles 12

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 13

1

David a yinut sfat cu cqpeteniile peste mii wi peste sute, cu toyi mai marii.

2

Wi David a zis kntregei adunqri a lui Israel: ,,Dacq gqsiyi cu cale, wi dacq lucrul acesta vine dela Domnul, Dumnezeul nostru, sq trimetem kn toate pqryile la frayii nowtri cari au rqmas kn toate yinuturile lui Israel, wi la preoyi wi Leviyi kn cetqyile wi kmprejurimile lor, ca sq se strkngq la noi,

3

wi sq aducem la noi chivotul Dumnezeului nostru, cqci nu ne-am mai kngrijit de el de pe vremea lui Saul.``

4

Toatq adunarea a hotqrkt sq facq awa, cqci lucrul acesta a pqrut bun kntregului popor.

5

David a strkns pe tot Israelul, dela Wilhor kn Egipt, pknq la intrarea Hamatului, ca sq aducq din Chiriat-Iearim chivotul lui Dumnezeu.

6

Wi David, kmpreunq cu tot Israelul, s`a suit la Baala, la Chiriat-Iearim, care este al lui Iuda, ca sq ridice de acolo chivotul lui Dumnezeu, knaintea cqruia este chemat Numele Domnului care wade kntre heruvimi.

7

Au pus kntr`un car nou chivotul lui Dumnezeu, pe care l-au luat din casa lui Abinadab: Uza wi Ahio ckrmuiau carul.

8

David wi tot Israelul jucau knaintea lui Dumnezeu cu toatq puterea lor, ckntknd wi zicknd din arfe, din lqute, din tobe, din chimvale wi din trkmbiye.

9

Cknd au ajuns la aria lui Chidon, Uza a kntins mkna sq apuce chivotul, pentru cq boii erau sq -l rqstoarne.

10

Domnul S`a aprins de mknie kmpotriva lui Uza, wi Domnul l -a lovit, pentrucq kntinsese mkna pe chivot. Uza a murit acolo knaintea lui Dumnezeu.

11

David s`a mkniat cq Domnul fqcuse o spqrturq, lovind pe Uza cu o asemenea pedeapsq. De aceea locul acesta a fost numit pknq kn ziua de azi Perey-Uza1.

12

David s`a temut de Dumnezeu kn ziua aceea, wi a zis: ,,Cum sq aduc chivotul lui Dumnezeu la mine?``

13

David n`a tras chivotul la el kn cetatea lui David, ci l -a dus kn casa lui Obed-Edom din Gat.

14

Chivotul lui Dumnezeu a rqmas trei luni la familia lui Obed-Edom, kn casa lui. Wi Domnul a binecuvkntat casa lui Obed-Edom wi tot ce era al lui.

1 Chronicles 14

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com