Rumanian Bible Cornilescu Version

1 Chronicles 10

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 11

1

Tot Israelul s`a strkns la David la Hebron, zicknd: ,,Iatq cq noi skntem os din oasele tale wi carne din carnea ta.

2

Odinioarq, chiar cknd era Saul kmpqrat, tu duceai wi aduceai pe Israel knapoi. Domnul, Dumnezeul tqu, yi -a zis: ,Tu vei pawte pe poporul Meu Israel wi tu vei fi cqpetenia poporului Meu Israel.``

3

Astfel toyi bqtrknii lui Israel au venit la kmpqrat la Hebron, wi David a fqcut legqmknt cu ei la Hebron knaintea Domnului. Au uns pe David kmpqrat peste Israel, dupq cuvkntul Domnului, spus prin Samuel.

4

David a mers cu tot Israelul asupra Ierusalimului, adicq Iebus. Acolo erau Iebusiyii, locuitorii yqrii.

5

Locuitorii Iebusului au zis lui David: ,,Nu vei intra aici.`` Dar David a luat cetqyuia Sionului: aceasta este cetatea lui David.

6

David zisese: ,,Oricine va bate cel dintki pe Iebusiyi va fi cqpetenie wi domn.`` Ioab, fiul Yeruiei, s`a suit cel dintki, wi a ajuns cqpetenie.

7

David s`a awezat kn cetqyuie; deaceea au numit -o cetatea lui David.

8

A fqcut zid kmprejurul cetqyii, dela Milo de jur kmprejur; wi Ioab a dres cealaltq parte a cetqyii.

9

David ajungea din ce kn ce mai mare, wi Domnul owtirilor era cu el.

10

Iatq cqpeteniile vitejilor cari erau kn slujba lui David, wi cari l-au ajutat kmpreunq cu tot Israelul sq-wi kntqreascq stqpknirea, ca sq -l punq kmpqrat, dupq cuvkntul Domnului cu privire la Israel.

11

Iatq, dupq numqrul lor, vitejii cari erau kn slujba lui David. Iawobeam, fiul lui Hacmoni, unul din cqpitanii de seamq. El wi -a knvkrtit suliya peste trei sute de oameni, pe cari i -a omorkt dintr`o singurq datq.

12

Dupq el, Eleazar, fiul lui Dodo, Ahohitul, unul din cei trei rqzboinici.

13

El era cu David la Pas-Damim, unde se strknseserq Filistenii pentru luptq. Acolo era o bucatq de pqmknt plinq cu orz: wi poporul fugea dinaintea Filistenilor.

14

S`au awezat kn mijlocul ogorului, l-au ocrotit, wi au bqtut pe Filisteni. Wi Domnul a dat o mare izbqvire.

15

Trei din cele treizeci de cqpetenii s`au pogorkt la David pe stkncq kn pewtera Adulam, cknd tabqra Filistenilor era kn valea Refaimiyilor.

16

David era atunci kn cetqyuie, wi o ceatq a Filistenilor era la Betleem.

17

David a avut o dorinyq, wi a zis: ,,Cine-mi va aduce apq de bqut din fkntkna de la poarta Betleemului?``

18

Atunci cei trei bqrbayi au trecut prin tabqra Filistenilor, wi au scos apq din fkntkna dela poarta Betleemului. Au adus -o wi au dat -o lui David; dar David n`a vrut s`o bea, ci a vqrsat -o knaintea Domnului.

19

El a zis: ,,Sq mq fereascq Dumnezeul meu sq fac una ca aceasta! Sq beau eu skngele acestor oameni, cari s`au dus cu primejdia vieyii lor? Cqci cu primejdia vieyii lor au adus -o.`` Wi n`a voit s`o bea. Iatq ce au fqcut acewti trei viteji.

20

Abiwai, fratele lui Ioab, era cqpetenia celor trei. El wi -a knvkrtit suliya peste trei sute de oameni, wi i -a omorkt; wi i -a mers faima kntre cei trei.

21

El era cel mai cu vazq din cei trei din rkndul al doilea, wi a fost cqpetenia lor; dar n`a ajuns pe cei trei dintki.

22

Benaia, fiul lui Iehoiada, fiul unui om din Cabyeel, om de prey wi vestit prin isprqvile lui. El a ucis cei doi lei ai Moabului. S`a pogorkt kn mijlocul unei gropi pentru apq, unde a ucis un leu, kntr`o zi cknd cqzuse zqpada.

23

El a ucis pe un Egiptean, care avea o staturq de cinci coyi wi avea kn mknq o suliyq, ca sulul unui yesqtor; s`a pogorkt kmpotriva lui cu un toiag, a smuls suliya din mkna Egipteanului, wi l -a ucis cu ea.

24

Iatq ce a fqcut Benaia, fiul lui Iehoiada; wi i -a mers faima printre cei trei viteji.

25

Era cel mai cu vazq din cei treizeci; dar n`a ajuns pe cei trei dintki. David l -a primit kn sfatul celor mai aproape de el.

26

Vitejii owtirii: Asael, fratele lui Ioab. Elhanan, fiul lui Dodo, din Betleem.

27

Wamot, din Haror. Heley, din Palon.

28

Ira, fiul lui Ichew, din Tecoa, Abiezer, din Anatot.

29

Sibecai, Huwatitul. Ilai, din Ahoah.

30

Maharai, din Netofa, Heled, fiul lui Baana, din Netofa.

31

Itai, fiul lui Ribai, din Ghibea fiilor lui Beniamin. Benaia, din Piraton.

32

Hurai, din Nahale-Gaaw. Abiel, din Araba.

33

Azmavet, din Baharum. Eliahba, din Waalbon.

34

Bene-Hawem, din Ghizon. Ionatan, fiul lui Waghe, din Harar.

35

Ahiam, fiul lui Sacar, din Harar. Elifal, fiul lui Ur.

36

Hefer din Mechera. Ahia, din Palon.

37

Heyro, din Carmel. Naarai, fiul lui Ezbai.

38

Ioel, fratele lui Natan. Mibhar, fiul lui Hagri.

39

Yelec, Amonitul, Nahrai, din Berot, care ducea armele lui Ioab, fiul Yeruiei.

40

Ira, din Ieter. Gareb, din Ieter.

41

Urie, Hetitul. Zabad, fiul lui Ahlai.

42

Adina, fiul lui Wiza, Rubenitul, cqpetenia Rubeniyilor, wi treizeci kmpreunq cu el.

43

Hanan, fiul lui Maaca. Iosafat, din Mitni.

44

Ozia, din Awtarot. Wama wi Iehiel, fiii lui Hotam, din Aroer.

45

Iediael, fiul lui Wimri. Ioha, fratele squ, Tiyitul.

46

Eliel, din Mahavim, Ieribai wi Iowavia, fiii lui Elnaam. Itma, Moabitul.

47

Eliel, Obed wi Iaasiel-Meyobaia.

1 Chronicles 12

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com