Rumanian Bible Cornilescu Version

1 Kings 13

1 Kings

Return to Index

Chapter 14

1

Kn vremea aceea, s`a kmbolnqvit Abiia, fiul lui Ieroboam.

2

Wi Ieroboam a zis nevestei sale: ,,Scoalq-te, te rog, wi schimbq-yi hainele, ca sq nu se wtie cq ewti nevasta lui Ieroboam, wi du-te la Silo. Iatq cq acolo este Ahia, proorocul; el mi -a spus cq voi fi kmpqratul poporului acestuia.

3

Ia cu tine zece pkni, turte, wi un vas cu miere, wi intrq la el: el kyi va spune ce va fi cu copilul.``

4

Nevasta lui Ieroboam a fqcut awa; s`a sculat, s`a dus la Silo, wi a intrat kn casa lui Ahia. Ahia nu mai putea sq vadq, cqci ochii i se kntunecaserq de bqtrkneyq.

5

Domnul spusese lui Ahia: ,,Nevasta lui Ieroboam are sq vinq sq te kntrebe de fiul ei, pentrucq este bolnav. Sq vorbewti awa wi awa. Ea cknd va veni, se va da drept alta.``

6

Cknd a auzit Ahia vuietul pawilor ei, kn clipa cknd intra pe uwq, a zis: ,,Intrq, nevasta lui Ieroboam; pentruce vrei sq te dai drept alta? Sknt knsqrcinat sq-yi vestesc lucruri aspre.

7

Du-te, wi spune lui Ieroboam: ,Awa vorbewte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Te-am ridicat din mijlocul poporului, te-am pus cqpetenie peste poporul Meu Israel,

8

am rupt kmpqrqyia dela casa lui David, wi yi-am dat -o yie, wi n`ai fost ca robul Meu David, care a pqzit poruncile Mele wi a umblat dupq Mine din toatq inima lui, nefqcknd deckt ce este drept knaintea Mea.

9

Tu ai fqcut mai rqu deckt toyi ceice au fost knaintea ta: te-ai dus sq-yi faci alyi dumnezei wi chipuri turnate ca sq Mq mknii, wi M`ai lepqdat knapoia ta!

10

De aceea, voi trimete nenorocirea peste casa lui Ieroboam, voi nimici pe oricine este al lui Ieroboam, fie rob, fie slobod kn Israel, wi voi mqtura casa lui Ieroboam, cum se mqturq murdqriile, pknq va peri.

11

Cel ce va muri kn cetate din casa lui Ieroboam, va fi mkncat de ckni, wi cel ce va muri pe ckmp va fi mkncat de pqsqrile cerului. Cqci Domnul a vorbit.

12

Tu, scoalq-te wi du-te acasq. Wi cum kyi vor pqwi picioarele kn cetate, copilul va muri.

13

Tot Israelul kl va plknge, wi -l vor kngropa; cqci el este singurul din casa lui Ieroboam care va fi pus kntr`un mormknt, pentrucq este singurul din casa lui Ieroboam kn care s`a gqsit ceva bun knaintea Domnului, Dumnezeului lui Israel.

14

Domnul va pune peste Israel un kmpqrat, care va nimici casa lui Ieroboam kn ziua aceea. Wi nu se kntkmplq oare chiar acum lucrul acesta?

15

Domnul va lovi pe Israel, wi Israel va fi ca trestia clqtinatq kn ape; va smulge pe Israel din aceastq yarq bunq pe care o dqduse pqrinyilor lor, wi -i va kmprqwtia dincolo de Rku, pentrucq wi-au fqcut idoli, mkniind pe Domnul.

16

Va pqrqsi pe Israel, din pricina pqcatelor pe cari le -a fqcut Ieroboam wi kn cari a tkrkt wi pe Israel.``

17

Nevasta lui Ieroboam s`a sculat, wi a plecat. A ajuns la Tirya; wi cum a atins pragul casei, copilul a murit.

18

L-au kngropat, wi tot Israelul l -a plkns, dupq cuvkntul Domnului, pe care -l spusese prin robul Squ Ahia, proorocul.

19

Celelalte fapte ale lui Ieroboam, cum a fqcut rqzboi wi cum a domnit, sknt scrise kn cartea Cronicilor kmpqrayilor lui Israel.

20

Ieroboam a kmpqrqyit douqzeci wi doi de ani; apoi a adormit cu pqrinyii sqi. Wi kn locul lui a kmpqrqyit fiul squ Nadab.

21

Roboam, fiul lui Solomon, a kmpqrqyit peste Iuda. Avea patruzeci wi unu de ani cknd s`a fqcut kmpqrat, wi a kmpqrqyit waptesprezece ani la Ierusalim, cetatea pe care o alesese Domnul din toate seminyiile lui Israel, ca sq-Wi punq Numele kn ea. Mamq-sa se chema Naama, Amonita.

22

Iuda a fqcut ce este rqu knaintea Domnului; wi, prin pqcatele pe cari le-au sqvkrwit, I-au stkrnit gelozia mai mult deckt pqrinyii lor.

23

Wi-au zidit wi ei knqlyimi cu stklpi knchinayi idolilor wi Astartee pe orice deal knalt wi supt orice copac verde.

24

Au fost chiar wi sodomiyi kn yarq. Au fqcut de toate urkciunele neamurilor pe cari le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel.

25

Kn al cincilea an al kmpqrqyirii lui Roboam, Wiwac, kmpqratul Egiptului, s`a suit kmpotriva Ierusalimului.

26

A luat vistieriile Casei Domnului wi vistieriile casei kmpqratului, a luat tot. A luat toate scuturile de aur pe cari le fqcuse Solomon.

27

Kmpqratul Roboam a fqcut kn locul lor niwte scuturi de aramq, wi le -a dat kn grija cqpeteniilor alergqtorilor, cari pqzeau intrarea casei kmpqratului.

28

Orideckte ori se ducea kmpqratul la Casa Domnului, alergqtorii le purtau; apoi le aduceau iarqw kn odaia alergqtorilor.

29

Celelalte fapte ale lui Roboam, wi tot ce a fqcut el, nu sknt scrise oare kn cartea Cronicilor kmpqrayilor lui Iuda?

30

Totdeauna a fost rqzboi kntre Roboam wi Ieroboam.

31

Roboam a adormit cu pqrinyii lui, wi a fost kngropat cu pqrinyii lui kn cetatea lui David. Mamq-sa se numea Naama, Amonita. Wi kn locul lui a kmpqrqyit fiul squ Abiam.

1 Kings 15

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com