Rumanian Bible Cornilescu Version

1 Samuel 29

1 Samuel

Return to Index

Chapter 30

1

Cknd a ajuns David cu oamenii lui a treia zi la Yiclag, Amaleciyii nqvqliserq kn partea de miazqzi wi kn Yiclag. Ei nimiciserq wi arseserq Yiclagul,

2

dupq ce luaserq prinwi pe femei wi pe tot cei ce se aflau acolo, mici wi mari. Nu omorkserq pe nimeni, dar luaserq totul wi plecaserq.

3

David wi oamenii lui au ajuns kn cetate, wi iatq cq era arsq; wi nevestele, fiii wi fiicele lor, fuseserq luate prinse.

4

Atunci David wi poporul care era cu el au ridicat glasul, wi au plkns pknq n`au mai putut plknge.

5

Cele douq neveste ale lui David: Ahinoam din Izreel, wi Abigail din Carmel, nevasta lui Nabal, fuseserq luate wi ele.

6

David a fost kn mare strkmtroare, cqci poporul vorbea sq -l ucidq cu pietre, pentru cq toyi erau amqrkyi kn suflet, fiecare din pricina fiilor wi fetelor lui. Dar David s`a kmbqrbqtat, sprijinindu-se pe Domnul, Dumnezeul lui.

7

El a zis preotului Abiatar, fiul lui Ahimelec: ,,Adu-mi efodul!`` Abiatar a adus efodul la David.

8

Wi David a kntrebat pe Domnul: ,,Sq urmqresc oastea aceasta? O voi ajunge?`` Domnul i -a rqspuns: ,,Urmqrewte -o, cqci o vei ajunge wi vei izbqvi totul.``

9

Wi David a pornit, el wi cei wase sute de oameni cari erau cu el. Au ajuns la pkrkul Besor, unde s`au oprit cei ce rqmkneau la coadq.

10

David i -a urmqrit mai departe, cu patru sute de oameni; dar douq sute de oameni s`au oprit, fiind prea obosiyi ca sq mai treacq pkrkul Besor.

11

Pe ckmp au dat peste un om Egiptean, pe care l-au adus la David. I-au dat sq mqnknce pkne wi sq bea apq,

12

wi i-au mai dat wi o legqturq de smochine wi douq legqturi de stafide. Dupq ce a mkncat, i-au venit iarqw puterile, cqci nu mkncase wi nu bquse apq de trei zile wi trei nopyi.

13

David i -a zis: ,,Al cui ewti, wi de unde ewti?`` El a rqspuns: ,,Sknt un bqiat egiptean, kn slujba unui Amalecit, wi de trei zile stqpknul meu m`a pqrqsit pentrucq eram bolnav.

14

Am nqvqlit kn partea de miazqzi a Cheretiyilor, pe yinutul lui Iuda wi la miazqzi de Caleb, wi am ars Yiclagul.``

15

David i -a zis: ,,Vrei sq mq duci la oastea aceasta?`` Wi el a zis: ,,Jurq-mi pe Numele lui Dumnezeu cq nu mq vei omork wi nu mq vei da pe mkna stqpknului meu, wi te voi pogork la oastea aceasta.``

16

El i -a slujit astfel de cqlquzq. Wi Amaleciyii erau risipiyi pe tot yinutul, mkncknd, bknd wi jucknd, de bucuria prqzii celei mari pe care o luaserq din yara Filistenilor wi din yara lui Iuda.

17

David i -a bqtut din zorii zilei pknq a doua zi seara, wi n`a scqpat niciunul din ei, afarq de patru sute de tineri, cari au kncqlecat pe cqmile wi au fugit.

18

David a scqpat astfel tot ce luaserq Amaleciyii, wi a scqpat wi pe cele douq neveste ale lui.

19

Nu le -a lipsit nimeni, dela mic pknq la mare, nici fiu, nici fiicq, nici un lucru din pradq, nimic din ce li se luase: David a adus knpoi totul.

20

Wi David a luat toate oile wi toyi boii; wi cei ce mknau turma aceasta wi mergeau kn fruntea ei, ziceau: ,,Aceasta este prada lui David!``

21

David a ajuns la cei douq sute de oameni cari fuseserq prea obosiyi ca sq mai meargq dupq el wi pe cari -i lqsase la pkrkul Besor. Ei au iewit knaintea lui David wi knaintea poporului care era cu el. David s`a apropiat de ei, wi i -a kntrebat de sqnqtate.

22

Toyi oamenii rqi wi de nimic dintre cei ce merseserq cu David au luat cuvkntul wi au zis: ,,Fiindcq n`au venit cu noi, sq nu le dqm nimic din prada pe care am scqpat -o, ci doar sq-wi ia fiecare nevasta wi copiii, wi sq plece.``

23

Dar David a zis: ,,Sq nu faceyi awa, frayilor, cu ce ne -a dat Domnul; cqci El ne -a pqzit wi a dat kn mknile noastre ceata care venise kmpotriva noastrq.

24

Wi cine v`ar asculta kn privinya aceasta? Partea trebuie sq fie aceeaw atkt pentru cel ce s`a pogorkt pe ckmpul de bqtaie ckt wi pentru cel ce a rqmas la calabalkcuri; s`o kmpartq deopotrivq.

25

Lucrul acesta a rqmas de atunci wi pknq kn ziua de azi o lege wi un obicei kn Israel.

26

Cknd s`a kntors la Yiclag, David a trimes o parte din pradq bqtrknilor lui Iuda, prietenilor sqi, spunkndu-le aceste cuvinte: ,,Iatq darul pe care vi -l fac din prada luatq dela vrqjmawii Domnului!``

27

A trimes celor din Betel, celor din Ramot dela miazq zi, celor din Iatir,

28

celor din Aroer, celor din Sifmot, celor din Ewtemoa,

29

celor din Racal, celor din cetqyile Ierahmeeliyilor, celor din cetqyile Cheniyilor,

30

celor din Horma, celor din Cor-Awan, celor din Atac,

31

celor din Hebron, wi kn toate locurile pe cari le strqbqtuse David cu oamenii lui.

1 Samuel 31

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com