Rumanian Bible Cornilescu Version

1 Samuel 21

1 Samuel

Return to Index

Chapter 22

1

David a plecat de acolo, wi a scqpat kn pewtera Adulam. Frayii lui wi toatq casa tatqlui squ au aflat, wi s`au pogorkt la el.

2

Toyi ceice se aflau kn nevoie, cari aveau datorii, sau cari era nemulyqmiyi, s`au strkns la el, wi el a ajuns cqpetenia lor. Astfel, s`au unit cu el aproape patru sute de oameni.

3

De acolo David s`a dus la Miype kn yara Moabului. El a zis kmpqratului Moabului: ,,Dq voie, te rog, tatqlui meu wi mamei mele sq vinq la voi, pknq voi wti ce va face Dumnezeu cu mine.``

4

Wi i -a adus knaintea kmpqratului Moabului, wi au locuit cu el kn tot timpul ckt a stat David kn cetqyuie.

5

Proorocul Gad a zis lui David: ,,Nu wedea kn cetqyuie, ci du-te, wi intrq kn yara lui Iuda.`` Wi David a plecat wi a ajuns la pqdurea Heret.

6

Saul a aflat cq David wi oamenii lui au fost descoperiyi. Saul wedea subt tamarisc, la Ghibea, pe knqlyime; avea suliya kn mknq, wi toyi slujitorii lui stqteau lkngq el.

7

Wi Saul a zis slujitorilor sqi de lkngq el: ,,Ascultayi, Beniamiyi! Vq va da fiul lui Isai la toyi ogoare wi vii? Va face el din voi toyi cqpetenii peste o mie wi cqpetenii peste o sutq?

8

Dacq nu, de ce v`ayi unit toyi kmpotriva mea, wi nimeni nu mi -a dat de wtire despre legqmkntul fiului meu cu fiul lui Isai? Pentruce n`a fost nimeni dintre voi pe care sq -l doarq inima pentru mine, wi sq mq knwtiinyeze cq fiul meu a rqsculat pe robul meu kmpotriva mea, ca sq-mi kntindq curse, cum face astqzi?``

9

Doeg, Edomitul, care era wi el printre slujitorii lui Saul, a rqspuns: Eu am vqzut pe fiul lui Isai venind la Nob, la Ahimelec, fiul lui Ahitub....

10

Ahimelec a kntrebat pe Domnul pentru el, i -a dat merinde wi i -a dat sabia lui Goliat, Filisteanul.``

11

Kmpqratul a trimes dupq Ahimelec, fiul lui Ahitub, preotul, wi dupq toatq casa tatqlui squ, dupq preoyii cari erau la Nob. Ei au venit toyi la kmpqrat.

12

Saul a zis: ,,Ascultq, fiul lui Ahitub!`` El a rqspuns: ,,Iatq-mq, domnul meu!``

13

Saul i -a zis: ,,Pentruce v`ayi unit kmpotriva mea, tu wi fiul lui Isai? Pentruce i-ai dat pkne wi o sabie, wi ai kntrebat pe Dumnezeu pentru el, ca sq se ridice kmpotriva mea wi sq-mi kntindq curse, cum face astqzi?``

14

Ahimelec a rqspuns kmpqratului: ,,Care dintre slujitorii tqi poate fi pus alqturi cu credinciosul David, ginerele kmpqratului, gata la poruncile lui, wi knconjurat cu cinste kn casa ta?

15

Oare de astqzi am knceput eu sq kntreb pe Dumnezeu pentru el? Departe de mine awa ceva! Sq nu arunce kmpqratul nici o vinq asupra robului squ, nici asupra nimqnui din casa tatqlui meu, cqci robul tqu nu wtie nimic din toate acestea, nici lucru mic nici lucru mare.``

16

Kmpqratul a zis: ,,Trebuie sq mori, Ahimelec, tu wi toatq casa tatqlui tqu.``

17

Wi kmpqratul a zis alergqtorilor cari stqteau lkngq el: ,,Kntoarceyi-vq, wi omorkyi pe preoyii Domnului; cqci s`au knvoit cu David: au wtiut bine cq fuge, wi nu mi-au dat de veste.`` Dar slujitorii kmpqratului n`au voit sq kntindq mkna ca sq loveascq pe preoyii Domnului.

18

Atunci kmpqratul a zis lui Doeg: ,,Kntoarce-te, wi lovewte pe preoyi.`` Wi Doeg, Edomitul, s`a kntors, wi a lovit pe preoyi; a omorkt kn ziua aceea optzeci wi cinci de oameni, cari purtau efodul de in.

19

Saul a mai trecut prin ascuyiwul sqbiei cetatea preoyeascq Nob; bqrbayi wi femei, copii wi prunci, boi, mqgari wi oi: toyi au cqzut supt ascuyiwul sqbiei.

20

Un fiu al lui Ahimelec, fiul lui Ahitub, a scqpat. Numele lui era Abiatar. A fugit la David,

21

wi i -a spus cq Saul a ucis pe preoyii Domnului.

22

David a zis lui Abiatar: ,,M`am gkndit chiar kn ziua aceea cq Doeg, Edomitul, fiind acolo, nu se putea sq nu spunq lui Saul. Eu sknt pricina moryii tuturor sufletelor din casa tatqlui tqu.

23

Rqmki cu mine, nu te teme de nimic, cqci cel ce cautq sq ia viaya mea, cautq s`o ia wi pe a ta; lkngq mine vei fi bine pqzit.``

1 Samuel 23

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com