Rumanian Bible Cornilescu Version

1 Samuel 10

1 Samuel

Return to Index

Chapter 11

1

Nahaw, Amonitul, a venit wi a kmpresurat Iabesul din Galaad. Toyi locuitorii din Iabes au zis lui Nahaw: ,,Fq... legqmknt cu noi, wi-yi vom fi supuwi.``

2

Dar Nahaw, Amonitul, le -a rqspuns: ,,Voi face legqmknt cu voi dacq mq lqsayi sq vq scot la toyi ochiul drept, wi sq arunc astfel o ocarq asupra kntregului Israel.``

3

Bqtrknii din Iabes i-au zis: ,,Dq-ne un rqgaz de wapte zile, ca sq trimetem soli kn tot yinutul lui Israel; wi dacq nu va fi nimeni sq ne ajute, ne vom supune yie``.

4

Solii au ajuns la Ghibea, cetatea lui Saul, wi au spus aceste lucruri kn auzul poporului. Wi tot poporul a ridicat glasul, wi a plkns.

5

Saul tocmai se kntorcea dela ckmp, kn urma boilor, wi a kntrebat: ,,Ce are poporul de plknge?`` I-au istorisit ce spuseserq cei din Iabes.

6

Cum a auzit Saul aceste lucruri, Duhul lui Dumnezeu a venit peste el, wi s`a mkniat foarte tare.

7

A luat o pqreche de boi, i -a tqiat kn bucqyi, wi le -a trimes prin soli kn tot yinutul lui Israel, zicknd: ,,Oricine nu va merge dupq Saul wi Samuel, kwi va vedea boii tqiayi la fel``. Groaza Domnului a apucat pe popor, care a pornit ca un singur om.

8

Saul le -a fqcut numqrqtoarea la Bezec; copiii lui Israel erau trei sute de mii, wi bqrbayii lui Iuda treizeci de mii.

9

Ei au zis solilor cari veniserq: ,,Awa sq vorbiyi locuitorilor Iabesului din Galaad: Mkne, cknd va dogork soarele, veyi avea ajutor``. Solii au dus vestea aceasta celor din Iabes, cari s`au umplut de bucurie,

10

wi au zis Amoniyilor: ,,Mkine ne vom supune vouq, wi ne veyi face ce vq va plqcea``.

11

A douq zi, Saul a kmpqryit poporul kn trei cete. Au pqtruns kn tabqra Amoniyilor kn straja dimineyei, wi i-au bqtut pknq la cqldura zilei. Ceice au scqpat, au fost risipiyi, wi n`au mai rqmas doi laolaltq dintre ei.

12

Poporul a zis lui Samuel: ,,Cine zicea: ,Saul sq domneascq peste noi? `Dayi kncoace pe oamenii aceia, ca sq -i omorkm.``

13

Dar Saul a zis: ,,Nimeni nu va fi omorkt kn ziua aceasta, cqci astqzi Domnul a dat o izbqvire lui Israel``.

14

Wi Samuel a zis poporului: ,,Veniyi, wi sq mergem la Ghilgal, ca sq kntqrim acolo kmpqrqyia.``

15

Tot poporul s`a dus la Ghilgal, wi au pus pe Saul kmpqrat, knaintea Domnului, la Ghilgal. Acolo, au adus jertfe... de mulyqmire knaintea Domnului; wi Saul wi toyi oamenii lui Israel s`au veselit foarte mult acolo.

1 Samuel 12

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com