Rumanian Bible Cornilescu Version

1 Samuel 4

1 Samuel

Return to Index

Chapter 5

1

Filistenii au luat chivotul lui Dumnezeu, wi l-au dus din Eben-Ezer la Asdod

2

Dupq ce au pus mkna pe chivotul lui Dumnezeu, Filistenii l-au dus kn casa lui Dagon (Zeul pewte) wi l-au awezat lkngq Dagon.

3

A doua zi, Asdodenii, cari se sculaserq dis de dimineayq, au gqsit pe Dagon kntins cu faya la pqmknt, knaintea chivotului Domnului. Au luat pe Dagon, wi l-au pus knapoi la locul lui.

4

Wi a doua zi, sculkndu-se disdedimineayq, au gqsit pe Dagon kntins cu faya la pqmknt, knaintea chivotului Domnului; capul lui Dagon wi cele douq mkni ale lui erau tqiate pe prag, wi nu -i rqmqsese deckt trunchiul.

5

De aceea, pknq kn ziua de azi, preoyii lui Dagon wi toyi ceice intrq kn casa lui Dagon, la Asdod, nu calcq pe prag.

6

Mkna Domnului a apqsat asupra celor din Asdod, wi i -a pustiit; i -a lovit cu bube... la wezut, atkt kn Asdod ckt wi kn yinutul lui.

7

Cknd au vqzut cq awa stau lucrurile, oamenii din Asdod au zis: ,,Chivotul Dumnezeului lui Israel sq nu rqmknq la noi, cqci mkna Lui apasq asupra noastrq wi asupra lui Dagon, dumnezeul nostru.``

8

Wi au trimes wi au adunat la ei pe toyi domnitorii Filistenilor, wi au zis: ,,Ce sq facem cu chivotul Dumnezeului lui Israel?`` Domnitorii au rqspuns: ,,Sq se ducq la Gat chivotul Dumnezeului lui Israel.`` Wi au adus acolo chivotul Dumnezeului lui Israel.``

9

Dar dupq ce a fost dus acolo, mkna Domnului a apqsat asupra cetqyii, wi a fost o mare groazq; a lovit... pe oamenii cetqyii dela mic pknq la mare, wi au avut o spuzenie de bube la wezut.

10

Atunci au trimes chivotul lui Dumnezeu la Ecron. Cknd a intrat chivotul lui Dumnezeu kn Ecron, Ecroniyii au strigat: ,,Au adus la noi chivotul Dumnezeului lui Israel, ca sq ne omoare, pe noi wi poporul nostru.``

11

Wi au trimes wi au strkns pe toyi domnitorii Filistenilor, wi au zis: ,,Trimeteyi knapoi chivotul Dumnezeului lui Israel; sq se kntoarcq la locul lui, ca sq nu ne omoare, pe noi wi poporul nostru.`` Cqci kn toatq cetatea era o groazq de moarte, wi mkna lui Dumnezeu apqsa cu putere.

12

Oamenii cari nu mureau, erau loviyi cu bube la wezut, wi yipetele cetqyii se knqlyau pknq la cer.

1 Samuel 6

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com