Rumanian Bible Cornilescu Version

Judges 16

Judges

Return to Index

Chapter 17

1

Era un om din muntele lui Efraim, numit Mica.

2

El a zis mamei sale: ,,Cei o mie o sutq de sicli de argint, cari yi s`au luat, wi pentru cari ai blestemat chiar kn auzul urechilor mele, argintul acesta este kn mknile mele, eu kl luasem.`` Wi mamq-sa a zis: ,,Binecuvkntat sq fie fiul meu de Domnul!``

3

El a dat knapoi mamei sale cei o mie o sutq sicli de argint; wi mamq-sa a zis: ,,Knchin cu mkna mea argintul acesta Domnului, ca sq fac cu el fiului meu un chip cioplit wi un chip turnat; wi astfel yi -l voi da knapoi.``

4

El a dat argintul knapoi mamei sale. Mamq-sa a luat douq sute sicli de argint, wi a dat argintul la argintar, care a fqcut din el un chip cioplit wi un chip turnat. Chipurile au fost aduse kn casa lui Mica.

5

Mica acesta avea o casq a lui Dumnezeu; a fqcut un efod wi terafimi, wi a sfinyit pe unul din fiii lui ca preot.

6

Kn vremea aceea, nu era kmpqrat kn Israel. Fiecare fqcea ce -i plqcea.

7

Era un tknqr kn Betleemul lui Iuda, din familia lui Iuda; era Levit, wi locuia pentru o vreme acolo.

8

Omul acesta a plecat din cetatea Betleemul lui Iuda, sq-wi caute o locuinyq potrivitq. Urmkndu-wi drumul, a ajuns kn muntele lui Efraim la casa lui Mica.

9

Mica i -a zis: ,,De unde vii?`` El i -a rqspuns: ,,Eu sknt Levit, din Betleemul lui Iuda, wi merg sq-mi caut o locuinyq potrivitq.``

10

Mica i -a zis: ,,Rqmki la mine; tu sq-mi fii tatq wi preot, wi eu kyi voi da zece sicli de argint pe an, hainele de cari vei avea nevoie, wi mijloace de trai.``

11

Wi Levitul a intrat la el. S`a hotqrkt astfel sq rqmknq la omul acesta, care a privit pe tknqr ca pe unul din fiii lui.

12

Mica a sfinyit pe Levit, wi tknqrul acesta i -a slujit ca preot wi a locuit kn casa lui.

13

Wi Mica a zis: ,,Acum, wtiu cq Domnul kmi va face bine, fiindcq am ca preot pe Levitul acesta.``

Judges 18

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com