Rumanian Bible Cornilescu Version

Joshua 15

Joshua

Return to Index

Chapter 16

1

Partea cqzutq la soryi fiilor lui Iosif se kntindea dela Iordan, lkngq Ierihon, spre apele Ierihonului, la rqsqrit. Hotarul urma pustia care se ridicq dela Ierihon la Betel prin munte.

2

Mergea mai departe dela Betel la Luz, wi trecea spre hotarul Archiyilor prin Atarot.

3

Apoi se pogora la apus spre hotarul Iafletiyilor, pknq la hotarul Bet-Horonului de jos wi pknq la Ghezer, iewind la mare.

4

Acolo wi-au primit mowtenirea fiii lui Iosif: Manase wi Efraim.

5

Iatq hotarele fiilor lui Efraim, dupq familiile lor. Hotarul mowtenirii lor era, la rqsqrit, Atarot-Adar pknq la Bet-Horonul de sus.

6

Iewea spre mare la Micmetat kn partea de miazqnoapte, se kntorcea la rqsqrit pknq la Taanat-Silo, wi trecea kn spre rqsqrit prin Ianoah.

7

Din Ianoah pogora la Atarot wi la Naarata, atingea Ierihonul, wi mergea pknq la Iordan.

8

Din Tapuah mergea spre apus pknq la pkrkul Cana, wi iewea la mare. Aceasta a fost mowtenirea seminyiei fiilor lui Efraim, dupq familiile lor.

9

Fiii lui Efraim aveau wi cetqyi deosebite kn mijlocul mowtenirii fiilor lui Manase, toate cu satele lor.

10

Ei n`au izgonit pe Cananiyii cari locuiau kn Ghezer, wi Cananiyii au locuit kn mijlocul lui Efraim pknq kn ziua de azi, dar au fost puwi sq plqteascq un bir.

Joshua 17

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com