Rumanian Bible Cornilescu Version

Deuteronomy 17

Deuteronomy

Return to Index

Chapter 18

1

Preoyii, Leviyii, wi toatq seminyia lui Levi, sq n`aibq nici parte de mowie, nici mowtenire kn Israel; sq se hrqneascq din jertfele mistuite de foc kn cinstea Domnului wi din darurile aduse Domnului.

2

Sq n`aibq mowtenire kn mijlocul frayilor lor: Domnul va fi mowtenirea lor, cum le -a spus.

3

Iatq care va fi dreptul preoyilor dela popor: cei ce vor aduce o jertfq, fie bou, fie miel, sq dea preotului spata, fqlcile wi pkntecele.

4

Sq -i dai cele dintki roade din grkul tqu, din mustul tqu wi din untdelemnul tqu, wi pkrga din lkna oilor tale;

5

cqci pe el l -a ales Domnul, Dumnezeul tqu, dintre toate seminyiile, ca sq facq slujba kn Numele Domnului, el wi fiii lui, kn toate zilele.

6

Cknd va pleca un Levit din una din cetqyile tale, din locul unde locuiewte el kn Israel, ca sq se ducq, dupq deplina dorinyq a sufletului squ, kn locul pe care -l va alege Domnul,

7

wi va face slujbq kn Numele Domnului, Dumnezeului tqu, ca toyi frayii lui Leviyi cari stau knaintea Domnului:

8

va primi ca hranq o parte la fel cu a lor, wi, pe lkngq ea, se va bucura wi de veniturile iewite din vknzarea averii lui pqrintewti.

9

Dupqce vei intra kn yara pe care yi -o dq Domnul, Dumnezeul tqu, sq nu te knveyi sq faci dupq urkciunile neamurilor acelora.

10

Sq nu fie la tine nimeni care sq-wi treacq pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care sq aibq mewtewugul de ghicitor, de cititor kn stele, de vestitor al viitorului, de vrqjitor,

11

de desckntqtor, nimeni care sq kntrebe pe cei ce cheamq duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care sq kntrebe pe moryi.

12

Cqci oricine face aceste lucruri este o urkciune knaintea Domnului; wi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul, Dumnezeul tqu, pe aceste neamuri dinaintea ta.

13

Tu sq te yii kn totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tqu.

14

Cqci neamurile acelea pe cari le vei izgoni, ascultq de cei ce citesc kn stele wi de ghicitori; dar yie, Domnul, Dumnezeul tqu, nu-yi kngqduie lucrul acesta.

15

Domnul, Dumnezeul tqu, kyi va ridica din mijlocul tqu, dintre frayii tqi, un prooroc ca mine: sq ascultayi de el!

16

Astfel el va rqspunde la cererea pe care ai fqcut -o Domnului, Dumnezeului tqu, la Horeb, kn ziua adunqrii poporului, cknd ziceai: ,,Sq nu mai aud glasul Domnului, Dumnezeului meu, wi sq nu mai vqd acest foc mare, ca sq nu mor.``

17

Atunci Domnul mi -a zis: ,,Ce au zis ei, este bine.

18

Le voi ridica din mijlocul frayilor lor un prooroc ca tine, voi pune cuvintele Mele kn gura lui, wi el le va spune tot ce -i voi porunci Eu.

19

Wi dacq cineva nu va asculta de cuvintele Mele, pe cari le va spune el kn Numele Meu, Eu ki voi cere socotealq.

20

Dar proorocul care va avea kndrqsneala sq spunq kn Numele Meu un cuvknt pe care nu -i voi porunci sq -l spunq, sau care va vorbi kn numele altor dumnezei, proorocul acela sq fie pedepsit cu moartea.``

21

Poate cq vei zice kn inima ta: ,,Cum vom cunoawte cuvkntul pe care nu -l va spune Domnul?``

22

Cknd ceeace va spune proorocul acela kn Numele Domnului nu va avea loc wi nu se va kntkmpla, va fi un cuvknt pe care nu l -a spus Domnul. Proorocul acela l -a spus din kndrqsnealq: sq n`ai teamq de el.

Deuteronomy 19

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com