Rumanian Bible Cornilescu Version

Numbers 33

Numbers

Return to Index

Chapter 34

1

Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

2

,,Dq porunca aceasta copiilor lui Israel, wi spune-le: ,Cknd veyi intra kn yara Canaanului, yara aceasta va fi mowtenirea voastrq, yara Canaanului, ale cqrei hotare iatq-le:

3

Hotarul din partea de miazqzi va kncepe din pustia Yin, lkngq Edom. Astfel, hotarul vostru de miazq zi va kncepe dela marginea mqrii Sqrate, spre rqsqrit;

4

se va kntoarce la miazq zi de knqlyimea Acrabim, va trece prin Yin, wi se va kntinde pknq la miazqzi de Cades-Barnea; va urma mai departe prin Hayar-Adar, wi va trece spre Aymon:

5

dela Aymon, se va kntoarce pknq la pkrkul Egiptului, wi va iewi la mare.

6

Hotarul vostru dinspre apus va fi Marea cea Mare (Mediterana): aceasta va fi hotarul vostru la apus.

7

Iatq care va fi hotarul vostru spre miazq-noapte: kncepknd dela Marea cea Mare sq trageyi hotarul pknq la muntele Hor;

8

dela muntele Hor, sq -l trageyi prin Hamat, wi sq ajungq pknq la Yedad;

9

sq urmeze mai departe prin Zifron, ca sq ajungq la Hayar-Enan: acesta sq vq fie hotarul knspre miazq noapte.

10

Sq vq trageyi hotarul spre rqsqrit dela Hayar-Enan pknq la Wefam;

11

sq se pogoare din Wefam spre Ribla, la rqsqrit de Ain; se va pogork, wi se va kntinde dealungul mqrii Chineret (Ghenezaret), la rqsqrit;

12

se va pogork iarqw spre Iordan, ca sq ajungq la marea Sqratq. Aceasta va fi yara voastrq, cu hotarele ei de jur kmprejur.``

13

Moise a dat porunca aceasta copiilor lui Israel, wi a zis: ,,Aceasta este yara pe care o veyi kmpqryi prin soryi, wi pe care a poruncit Domnul s`o dea celor nouq seminyii wi jumqtate.

14

Cqci seminyia fiilor lui Ruben, dupq casele lor pqrintewti, wi seminyia fiilor lui Gad, dupq casele pqrinyilor lor, precum wi jumqtate din seminyia lui Manase wi-au luat mowtenirea.

15

Aceste douq seminyii wi jumqtate wi-au luat mowtenirea dincoace de Iordan, kn faya Ierihonului, kn spre rqsqrit.``

16

Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

17

,,Iatq numele bqrbayilor cari vor kmpqryi yara kntre voi: preotul Eleazar, wi Iosua, fiul lui Nun.

18

Sq mai luayi ckte o cqpetenie din fiecare seminyie, ca sq facq kmpqryirea yqrii.

19

Iatq numele bqrbayilor acestora. Pentru seminyia lui Iuda: Caleb, fiul lui Iefune;

20

pentru seminyia fiilor lui Simeon: Samuel, fiul lui Amihud;

21

pentru seminyia lui Beniamin: Elidad, fiul lui Chislon;

22

pentru seminyia fiilor lui Dan: cqpetenia Buchi, fiul lui Iogli;

23

pentru fiii lui Iosif, -pentru seminyia fiilor lui Manase: cqpetenia Haniel, fiul lui Efod; -

24

wi pentru seminyia fiilor lui Efraim: cqpetenia Chemuel, fiul lui Wiftan;

25

pentru seminyia fiilor lui Zabulon: cqpetenia Eliyafan, fiul lui Parnac;

26

pentru seminyia fiilor lui Isahar: cqpetenia Paltiel, fiul lui Azan;

27

pentru seminyia fiilor lui Awer: cqpetenia Ahihud, fiul lui Welomi;

28

pentru seminyia fiilor lui Neftali: cqpetenia Pedahel, fiul lui Amihud.``

29

Acewtia sknt aceia cqrora le -a poruncit Domnul sq kmpartq yara Canaanului kntre copiii lui Israel.

Numbers 35

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com