Rumanian Bible Cornilescu Version

Leviticus 6

Leviticus

Return to Index

Chapter 7

1

Iatq legea jertfei pentru vinq: ea este un lucru prea sfknt.

2

Kn locul unde se junghie arderea de tot, sq se junghie wi vita care slujewte ca jertfq pentru vinq. Skngele ei sq se stropeascq pe altar dejur kmprejur.

3

Sq i se aducq toatq grqsimea, coada, grqsimea care acopere mqruntaiele,

4

cei doi rqrunchi wi grqsimea de pe ei, de pe coapse, wi prapurul ficatului, care va fi deslipit de lkngq rqrunchi.

5

Preotul sq le ardq pe altar ca jertfq mistuitq de foc knaintea Domnului. Aceasta este o jertfq pentru vinq.

6

Toatq partea bqrbqteascq dintre preoyi sq mqnknce din ea; wi anume s`o mqnknce kntr`un loc sfknt, cqci este un lucru prea sfknt.

7

Cu jertfa pentru vinq este ca wi cu jertfa de ispqwire; aceeaw lege este pentru amkndouq aceste jertfe: vita jertfitq va fi a preotului care va face ispqwirea.

8

Preotul care va aduce arderea de tot a cuiva, sq aibq pentru el pielea arderii de tot pe care a adus -o.

9

Orice jertfq de mkncare, coaptq kn cuptor, gqtitq pe grqtar sau kn tigaie, sq fie a preotului care a adus -o.

10

Iar orice jertfq de mkncare, frqmkntatq cu untdelemn wi uscatq, sq fie a tuturor fiilor lui Aaron, a unuia ca wi a celuilalt.

11

Iatq legea jertfei de mulyqmire, care se va aduce Domnului.

12

Dacq cineva o aduce ca jertfq de laudq, sq aducq, kmpreunq cu jertfa de mulyqmire, niwte turte nedospite, frqmkntate cu untdelemn, niwte plqcinte nedospite, stropite cu untdelemn, wi niwte turte din floarea de fqinq, prqjite wi frqmkntate cu untdelemn.

13

Pe lkngq aceste turte, sq aducq wi pkne dospitq pentru darul lui de mkncare, kmpreunq cu jertfa lui de laudq wi de mulyqmire.

14

Din toate acele daruri sq aducq Domnului ckte o bucatq, ca dar ridicat; ea sq fie a preotului care stropewte skngele jertfei de mulyqmire.

15

Carnea jertfei de laudq wi de mulyqmire sq fie mkncatq chiar kn ziua kn care este adusq; sq nu se lase nimic din ea pknq dimineaya.

16

Dacq aduce cineva o jertfq pentru kmplinirea unei juruinye, sau ca dar de bunq voie, jertfa sq fie mkncatq chiar kn ziua cknd o va aduce; iar ce va rqmknea din ea, sq se mqnknce a doua zi.

17

Ce va mai rqmknea din carnea vitei pqnq a treia zi, sq fie ars kn foc.

18

Dacq s`ar kntkmpla sq mqnknce cineva a treia zi din carnea jertfei lui de mulyqmire, jertfa lui nu va fi primitq, wi nu se va yinea kn seamq celui ce a adus -o: ci va fi un lucru urkcios, wi oricine va mknca din ea kwi va purta vina.

19

Nici carnea care s`a atins de ceva necurat nu trebuie mkncatq: ci trebuie arsq kn foc. Orice om curat poate sq mqnknce carne;

20

dar acela care, gqsindu-se kn stare de necurqyenie, va mknca din carnea jertfei de mulyqmire, care este a Domnului, sq fie nimicit din poporul squ.

21

Wi cine se va atinge de ceva necurat, fie de vreo spurcqciune omeneascq, fie de un dobitoc necurat, fie de o altq spurcqciune, wi va mknca din carnea jertfei de mulyqmire care este a Domnului, sq fie nimicit din poporul squ.``

22

Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

23

,,Vorbewte copiilor lui Israel, wi spune: ,Sq nu mkncayi grqsime de bou, de miel sau de caprq.

24

Grqsimea unui dobitoc mort sau sfkwiat de fiarq va putea sq fie kntrebuinyatq la orice alt ceva, numai sq n`o mkncayi.

25

Cqci cine va mknca din grqsimea dobitoacelor din cari se aduc Domnului jertfe mistuite de foc, va fi nimicit din poporul squ.

26

Sq nu mkncayi sknge, nici de pasqre, nici de vitq, kn toate locurile kn cari veyi locui.

27

Cine va mknca vreun fel de sknge, va fi nimicit din poporul squ!``

28

Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

29

,,Vorbewte copiilor lui Israel, wi spune-le: ,Cine va aduce Domnului jertfa lui de mulyqmire, sq aducq Domnului darul lui, luat din jertfa lui de mulyqmire.

30

Sq aducq cu mknile lui ceea ce trebuie mistuit de foc knaintea Domnului; wi anume sq aducq grqsimea cu pieptul, pieptul ca sq -l legene kntr`o parte wi kntr`alta, ca dar legqnat knaintea Domnului.

31

Preotul sq ardq grqsimea pe altar, iar pieptul sq fie al lui Aaron wi al fiilor lui.

32

Din jertfele voastre de mulyqmire, sq dayi preotului wi spata dreaptq, aducknd -o ca dar luat prin ridicare.

33

Spata aceea dreaptq sq fie partea aceluia dintre fiii lui Aaron, care va aduce skngele wi grqsimea jertfei de mulyqmire.

34

Cqci Eu iau din jertfele de mulyqmire, aduse de copiii lui Israel, pieptul care va fi legqnat kntr`o parte wi kntr`alta, ca dar legqnat, wi spata, care va fi adusq ca dar luat prin ridicare, wi le dau preotului Aaron wi fiilor lui, printr`o lege vecinicq, pe care o vor pqzi totdeauna copiii lui Israel.

35

Acesta este dreptul, pe care li -l va da ungerea lui Aaron wi a fiilor lui asupra jertfelor mistuite de foc knaintea Domnului, din ziua cknd vor fi knfqyiwayi ca sq fie kn slujba Mea ca preoyi.

36

Iatq ce poruncewte Domnul sq le dea copiii lui Israel din ziua ungerii lor; aceasta va fi o lege vecinicq printre urmawii lor.``

37

Aceasta este legea arderii de tot, a darului de mkncare, a jertfei de ispqwire, a jertfei pentru vinq, a knchinqrii kn slujba Domnului, wi a jertfei de mulyqmire.

38

Domnul a dat -o lui Moise pe muntele Sinai, kn ziua cknd a poruncit copiilor lui Israel sq-wi aducq darurile knaintea Domnului, kn pustia Sinai.

Leviticus 8

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com