Rumanian Bible Cornilescu Version

Leviticus 5

Leviticus

Return to Index

Chapter 6

1

Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

2

,,Cknd va pqcqtui cineva wi va sqvkrwi o nelegiuire fayq de Domnul, tqgqduind aproapelui squ un lucru kncredinyat lui, sau dat kn pqstrarea lui, sau luat cu sila, sau va knwela pe aproapele lui,

3

tqgqduind cq a gqsit un lucru perdut, sau fqcknd un jurqmknt strkmb cu privire la un lucru oarecare pe care -l face omul wi pqcqtuiewte;

4

cknd va pqcqtui astfel wi se va face vinovat, sq dea knapoi lucrul luat cu sila sau luat prin knwelqciune, sau kncredinyat lui, sau lucrul perdut pe care l -a gqsit,

5

sau lucru pentru care a fqcut un jurqmknt strkmb-ori care ar fi-sq -l dea knapoi kntreg, sq mai adauge a cincea parte din preyul lui, wi sq -l dea kn mkna stqpknului lui, chiar kn ziua cknd kwi va aduce jertfa lui pentru vinq.

6

Iar ca jertfq pentru vinq, sq aducq Domnului pentru pqcatul lui un berbece fqrq cusur, luat din turmq, dupq preyuirea ta, wi sq -l dea preotului.

7

Wi preotul va face pentru el ispqwirea knaintea Domnului, wi i se va ierta, ori care ar fi greweala, de care se va fi fqcut vinovat.``

8

Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

9

,,Dq urmqtoarea poruncq lui Aaron wi fiilor sqi, wi zi: ,,Iatq legea arderii de tot. Arderea de tot sq rqmknq pe vatra altarului toatq noaptea pknq dimineaya, wi kn felul acesta focul sq ardq pe altar.

10

Preotul sq se kmbrace cu tunica de in, sq-wi acopere goliciunea cu ismenele, sq ia cenuwa fqcutq de focul, care va mistui arderea de tot de pe altar, wi s`o verse lkngq altar.

11

Apoi sq se desbrace de vewmintele lui wi sq se kmbrace cu altele, ca sq scoatq cenuwa afarq din tabqrq, kntr`un loc curat.

12

Focul sq ardq pe altar wi sq nu se stingq deloc: kn fiecare dimineayq, preotul sq aprindq lemne pe altar, sq aweze arderea de tot pe ele, wi sq ardq deasupra grqsimea jertfelor de mulyqmire.

13

Focul sq ardq necurmat pe altar wi sq nu se stingq deloc.

14

,,Iatq legea darului adus ca jertfq de mkncare. Fiii lui Aaron s`o aducq knaintea Domnului, knaintea altarului.

15

Preotul sq ia un pumn din floarea fqinii wi din untdelemn, cu toatq tqmkia adqugatq la darul de mkncare, wi s`o ardq pe altar ca aducere aminte de un miros plqcut Domnului.

16

Aaron wi fiii lui sq mqnknce ce va mai rqmknea din darul de mkncare; s`o mqnknce fqrq aluat, kntr`un loc sfknt, kn curtea cortului kntklnirii.

17

Sq n`o coacq cu aluat. Aceasta este partea pe care le-am dat -o Eu din darurile Mele de mkncare mistuite de foc. Ea este un lucru prea sfknt, ca wi jertfa de ispqwire wi ca wi jertfa pentru vinq.

18

Toatq partea bqrbqteascq dintre copiii lui Aaron sq mqnknce din ea. Aceasta este o lege vecinicq pentru urmawii vowtri, cu privire la darurile de mkncare mistuite de foc knaintea Domnului: oricine se va atinge de ele va fi sfinyit.``

19

Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

20

,,Iatq darul pe care kl vor face Domnului Aaron wi fiii lui, kn ziua cknd vor primi ungerea: a zecea parte dintr`o efq de floarea fqinii, ca dar de mkncare vecinic, jumqtate dimineaya wi jumqtate seara.

21

Sq fie pregqtitq kn tigaie cu untdelemn, wi s`o aduci prqjitq; s`o aduci coaptq wi tqiatq kn bucqyi, ca un dar de mkncare de un miros plqcut Domnului.

22

Preotul dintre fiii lui Aaron, care va fi uns kn locul lui, sq aducq darul acesta ca jertfq de mkncare. Aceasta este o lege vecinicq knaintea Domnului: sq fie arsq kntreagq.

23

Orice dar de mkncare al unui preot sq fie ars kn kntregime: sq nu se mqnknce.``

24

Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

25

,,Vorbewte lui Aaron wi fiilor lui, wi zi: ,,Iatq legea jertfei de ispqwire. Vita pentru jertfa de ispqwire sq fie junghiatq knaintea Domnului kn locul unde se junghie arderea de tot: ea este un lucru prea sfknt.

26

Preotul care va aduce jertfa de ispqwire, acela s`o mqnknce; wi anume sq fie mkncatq kntr`un loc sfknt, kn curtea cortului kntklnirii.

27

Oricine se va atinge de carnea ei va fi sfinyit. Dacq va sqri sknge din ea pe vre un vewmknt, locul stropit cu sknge sq fie spqlat kntr`un loc sfknt.

28

Vasul de pqmknt kn care se va fierbe, sq se spargq; dacq s`a fiert kntr`un vas de aramq, vasul sq fie frecat wi spqlat cu apq.

29

Toatq partea bqrbqteascq dintre preoyi sq mqnknce din ea: ea este un lucru prea sfknt.

30

Dar sq nu se mqnknce nici o jertfq de ispqwire din al cqrei sknge se va aduce kn cortul kntklnirii pentru facerea ispqwirii kn sfkntul locaw: ci aceea sq fie arsq kn foc.

Leviticus 7

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com