Rumanian Bible Cornilescu Version

Exodus 13

Exodus

Return to Index

Chapter 14

1

Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

2

,,Spune copiilor lui Israel sq se kntoarcq, wi sq tqbqrascq knaintea Pihahirotului, kntre Migdol wi mare, fayq kn fayq cu Baal-Yefon: kn dreptul locului acestuia sq tqbqrkyi, lkngq mare.

3

Faraon va zice despre copiii lui Israel: ,S`au rqtqcit prin yarq; ki knchide pustia.`

4

Eu voi kmpietri inima lui Faraon, wi -i va urmqri; dar Faraon wi toatq oastea lui vor face sq se arate slava Mea, wi Egiptenii vor wti cq Eu sknt Domnul.`` Copiii lui Israel au fqcut awa.

5

S`a dat de wtire kmpqratului Egiptului cq poporul a luat fuga. Atunci inima lui Faraon wi inima slujitorilor lui s`a schimbat fayq de popor. Ei au zis: ,,Ce am fqcut de am lqsat pe Israel sq plece wi sq nu ne mai slujeascq?``

6

Faraon wi -a pregqtit carul de rqzboi, wi wi -a luat oamenii de rqzboi cu el.

7

A luat wase sute de carq de luptq cu oameni alewi, wi toate carqle Egiptului; kn toate erau luptqtori.

8

Domnul a kmpietrit inima lui Faraon, kmpqratul Egiptului, wi Faraon a urmqrit pe copiii lui Israel. Copiii lui Israel iewiserq gata de luptq.

9

Egiptenii i-au urmqrit; wi toyi caii, carqle lui Faraon, cqlqreyii lui wi owtirea lui, i-au ajuns tocmai cknd erau tqbqrkyi lkngq mare lkngq Pi-Hahirot, fayq kn fayq cu Baal-Yefon.

10

Faraon se apropia. Copiii lui Israel wi-au ridicat ochii, wi iatq cq Egiptenii veneau dupq ei. Wi copiii lui Israel s`au spqimkntat foarte tare, wi au strigat cqtre Domnul dupq ajutor.

11

Ei au zis lui Moise: ,,Nu erau oare morminte kn Egipt, ca sq nu mai fi fost nevoie sq ne aduci sq murim kn pustie? Ce ne-ai fqcut de ne-ai scos din Egipt?

12

Nu-yi spuneam noi kn Egipt: ,Lasq-ne sq slujim ca robi Egiptenilor, cqci vrem mai bine sq slujim ca robi Egiptenilor deckt sq murim kn pustie?``

13

Moise a rqspuns poporului: ,,Nu vq temeyi de nimic, stayi pe loc, wi veyi vedea izbqvirea, pe care v`o va da Domnul kn ziua aceasta; cqci pe Egiptenii acewtia, pe care -i vedeyi azi, nu -i veyi mai vedea niciodatq.

14

Domnul Se va lupta pentru voi; dar voi, stayi liniwtiyi.``

15

Domnul a zis lui Moise: ,,Ce rost au strigqtele acestea? Spune copiilor lui Israel sq porneascq knainte.

16

Tu, ridicq-yi toiagul, kntinde yi mkna spre mare, wi despicq -o; wi copiii lui Israel vor trece prin mijlocul mqrii ca pe uscat.

17

Eu voi kmpietri inima Egiptenilor, ca sq intre kn mare dupq ei. Wi Faraon wi toatq oastea lui, carqle wi cqlqreyii lui, vor face sq se arate slava Mea.

18

Wi vor wti Egiptenii cq Eu sknt Domnul cknd Faraon, carqle wi cqlqreyii lui, vor face sq se arate slava Mea.``

19

Kngerul lui Dumnezeu, care mergea knaintea taberei lui Israel, Wi -a schimbat locul, wi a mers knapoia lor, wi stklpul de nor care mergea knaintea lor, wi -a schimbat locul, wi a stat knapoia lor.

20

El s`a awezat kntre tabqra Egiptenilor wi tabqra lui Israel. Norul acesta pe o parte era kntunecos, iar pe cealaltq lumina noaptea. Wi toatq noaptea cele douq tabere nu s`au apropiat una de alta.

21

Moise wi -a kntins mkna spre mare. Wi Domnul a pus marea kn miwcare printr`un vknt dinspre rqsqrit, care a suflat cu putere toatq noaptea; el a uscat marea, wi apele s`au despqryit kn douq.

22

Copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mqrii ca pe uscat, wi apele stqteau ca un zid la dreapta wi la stknga lor.

23

Egiptenii i-au urmqrit; wi toyi caii lui Faraon, carqle wi cqlqreyii lui au intrat dupq ei kn mijlocul mqrii.

24

Kn straja dimineyii, Domnul, din stklpul de foc wi de nor, S`a uitat spre tabqra Egiptenilor, wi a aruncat knvqlmqwala kn tabqra Egiptenilor.

25

A scos roatele carqlor wi le -a kngreuiat mersul. Egiptenii au zis atunci: ,,Haidem sq fugim dinaintea lui Israel, cqci Domnul Se luptq pentru el kmpotriva Egiptenilor.``

26

Domnul a zis lui Moise: ,,Kntinde-yi mkna spre mare; wi apele au sq se kntoarcq peste Egipteni, peste carqle lor wi peste cqlqreyii lor.``

27

Moise wi -a kntins mkna spre mare. Wi kn spre dimineayq, marea wi -a luat iarqw repeziciunea cursului, wi la apropierea ei Egiptenii au luat -o la fugq; dar Domnul a nqpustit pe Egipteni kn mijlocul mqrii.

28

Apele s`au kntors, wi au acoperit carqle, cqlqreyii wi toatq oastea lui Faraon, cari intraserq kn mare dupq copiii lui Israel; niciunul mqcar n`a scqpat.

29

Dar copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mqrii ca pe uscat, kn timp ce apele stqteau ca un zid la dreapta wi la stknga lor.

30

Kn ziua aceea, Domnul a izbqvit pe Israel din mkna Egiptenilor; wi Israel a vqzut pe Egipteni moryi pe yqrmul mqrii.

31

Israel a vqzut mkna puternicq, pe care o kndreptase Domnul kmpotriva Egiptenilor. Wi poporul s`a temut de Domnul, wi a crezut kn Domnul wi kn robul Squ Moise.

Exodus 15

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com