Rumanian Bible Cornilescu Version

Exodus 5

Exodus

Return to Index

Chapter 6

1

Domnul a zis lui Moise: ,,Vei vedea acum ce voi face lui Faraon: o mknq puternicq kl va sili sq -i lase sq plece; da, o mknq puternicq kl va sili sq -i izgoneascq din yara lui.``

2

Dumnezeu a mai vorbit lui Moise, wi i -a zis: ,,Eu sknt Domnul.

3

Eu M`am arqtat lui Avraam, lui Isaac wi lui Iacov, ca Dumnezeul Cel Atotputernic; dar n-am fost cunoscut de el subt Numele Meu ca ,Domnul.``

4

De asemenea Mi-am kncheiat legqmkntul Meu cu ei, ca sq le dau yara Canaan, yara cqlqtoriilor lor sfinte, kn care au locuit ca strqini.

5

Acum knsq am auzit gemetele copiilor lui Israel, pe cari -i yin Egiptenii kn robie, wi Mi-am adus aminte de legqmkntul Meu.

6

De aceea spune copiilor lui Israel: ,Eu sknt Domnul: Eu vq voi izbqvi din muncile cu cari vq apasq Egiptenii, vq voi izbqvi din robia lor, wi vq voi scqpa cu bray kntins wi cu mari judecqyi.

7

Vq voi lua ca popor al Meu; Eu voi fi Dumnezeul vostru, wi veyi cunoawte cq Eu, Domnul, Dumnezeul vostru, vq izbqvesc de muncile cu cari vq apasq Egiptenii.

8

Eu vq voi aduce kn yara, pe care am jurat cq o voi da lui Avraam, lui Isaac wi lui Iacov; Eu vq voi da -o kn stqpknire; Eu, Domnul.``

9

Astfel a vorbit Moise copiilor lui Israel. Dar desnqdejdea wi robia asprq kn care se aflau, i-au kmpedicat sq asculte pe Moise.

10

Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

11

,,Du-te de vorbewte lui Faraon, kmpqratul Egiptului, sq lase pe copiii lui Israel sq iasq afarq din yara lui.``

12

Moise a rqspuns kn faya Domnului: ,,Iatq cq nici copiii lui Israel nu m`au ascultat: cum are sq m`asculte Faraon pe mine, care n`am o vorbire uwoarq?``

13

Domnul a vorbit lui Moise wi lui Aaron, wi le -a dat porunci cu privire la copiii lui Israel wi cu privire la Faraon, kmpqratul Egiptului, ca sq scoatq din yara Egiptului pe copiii lui Israel.

14

Iatq cqpeteniile familiilor lor. Fiii lui Ruben, kntkiul nqscut al lui Israel: Enoh, Palu, Heyron wi Carmi. Acestea sknt familiile lui Ruben.

15

Fiii lui Simeon: Iemuel, Iamin, Ohad, Iachin wi Yohar; wi Saul, fiu nqscut dintr`o femeie Cananitq. Acestea sknt familiile lui Simeon.

16

Iatq numele fiilor lui Levi, dupq spiya neamului lor: Gherwon, Chehat wi Merari. Anii vieyii lui Levi au fost o sutq treizeci wi wapte de ani.

17

Fiii lui Gherwon: Libni wi Wimei, wi familiile lor. -

18

Fiii lui Chehat: Amram, Iyehar, Hebron wi Uziel. Anii vieyii lui Chehat au fost o sutqtreizeci wi trei de ani. -

19

Fiii lui Merari: Mahli wi Muwi. -Acestea sknt familiile lui Levi, dupq spiya neamului lor.

20

Amram a luat de nevastq pe mqtuwq-sa Iochebed; wi ea i -a nqscut pe Aaron wi pe Moise. Anii vieyii lui Amram au fost o sutqtreizeci wi wapte de ani. -

21

Fiii lui Iyehar: Core, Nefeg wi Zicri. -

22

Fiii lui Uziel: Miwael, Elyafan wi Sitri.

23

Aaron a luat de nevastq pe Eliweba, fata lui Aminadab, sora lui Nahwon; wi ea i -a nqscut pe Nadab, Abihu, Eleazar wi Itamar.

24

Fiii lui Core: Asir, Elcana wi Abiasaf. Acestea sknt familiile Coriyilor.

25

Eleazar, fiul lui Aaron, a luat de nevastq pe una din fetele lui Putiel; wi ea i -a nqscut pe Fineas. Acewtia sknt cqpeteniile familiilor Leviyilor cu familiile lor.

26

Acewtia sknt Aaron acela wi Moise acela, cqrora le -a zis Domnul: ,,Scoateyi din yara Egiptului pe copiii lui Israel, dupq owtirile lor.``

27

Ei sknt aceia cari au vorbit lui Faraon, kmpqratul Egiptului, ca sq scoatq din Egipt pe copiii lui Israel. Acewtia sknt Moise acela wi Aaron acela.

28

Cknd a vorbit Domnul lui Moise kn yara Egiptului,

29

Domnul a zis lui Moise: ,,Eu sknt Domnul. Spune lui Faraon, kmpqratul Egiptului, tot ce-yi spun.``

30

Wi Moise a rqspuns knaintea Domnului: ,,Iatq cq eu nu vorbesc uwor: cum are sq m`asculte Faraon?``

Exodus 7

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com