Rumanian Bible Cornilescu Version

Genesis 50

Exodus

Return to Index

Chapter 1

1

Iatq numele fiilor lui Israel, intrayi kn Egipt; au intrat cu Iacov fiecare cu familia lui:

2

Ruben, Simeon, Levi, Iuda,

3

Isahar, Zabulon, Beniamin,

4

Dan, Neftali, Gad wi Awer.

5

Sufletele iewite din coapsele lui Iacov erau waptezeci de toate. Iosif era atunci kn Egipt.

6

Iosif a murit, wi toyi frayii lui, wi toatq vkrsta aceea de oameni.

7

Fiii lui Israel s`au knmulyit, s`au mqrit, au crescut wi au ajuns foarte puternici. Wi s`a umplut yara de ei.

8

Peste Egipt s`a ridicat un nou kmpqrat, care nu cunoscuse pe Iosif.

9

El a zis poporului squ: ,,Iatq cq poporul copiilor lui Israel este mai mare wi mai puternic deckt noi.

10

Veniyi sq ne arqtqm dibaci fayq de el, ca sq nu creascq, pentru ca nu cumva, dacq se va kntkmpla un rqzboi, sq se uneascq wi el cu vrqjmawii nowtri, sq ne batq wi sq iasq apoi din yarq.``

11

Wi au pus peste ei isprqvnicei, ca sq -i asupreascq prin munci grele. Astfel a zidit el cetqyile Pitom wi Ramses, ca sq slujeascq de hambare lui Faraon.

12

Dar cu ckt kl asupreau mai mult, cu atkt se knmulyea wi crewtea; wi s`au sckrbit de copiii lui Israel.

13

Atunci Egiptenii au adus pe copiii lui Israel la o asprq robie.

14

Le-au fqcut viaya amarq prin lucrqri grele de lut wi cqrqmizi, wi prin tot felul de lucrqri depe ckmp: kn toate muncile acestea pe cari -i sileau sq le facq, erau fqrq nici un pic de milq.

15

Kmpqratul Egiptului a poruncit moawelor Evreilor, numite una Wifra, wi cealaltq Pua,

16

wi le -a zis: ,,Cknd veyi kmplini slujba de moawe pe lkngq femeile Evreilor, wi le veyi vedea pe scaunul de nawtere, dacq este bqiat, sq -l omorkyi; iar dacq este fatq, s`o lqsayi sq trqiascq.``

17

Dar moawele s`au temut de Dumnezeu, wi n`au fqcut ce le poruncise kmpqratul Egiptului: ci au lqsat pe copiii de parte bqrbqteascq sq trqiascq.

18

Kmpqratul Egiptului a chemat pe moawe, wi le -a zis: ,,Pentruce ayi fqcut lucrul acesta, wi ayi lqsat pe copiii de parte bqrbqteascq sq trqiascq?``

19

Moawele au rqspuns lui Faraon: ,,Pentrucq femeile Evreilor nu sknt ca Egiptencele; ele sknt vknjoase wi nasc knainte de venirea moawei.``

20

Dumnezeu a fqcut bine moawelor; wi poporul s`a knmulyit wi a ajuns foarte mare la numqr.

21

Pentrucq moawele se temuserq de Dumnezeu, Dumnezeu le -a fqcut case.

22

Atunci Faraon a dat urmqtoarea poruncq la tot poporul lui: ,,Sq aruncayi kn rku pe orice bqiat care se va nawte, wi sq lqsayi pe toate fetele sq trqiascq.``

Exodus 2

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com