Rumanian Bible Cornilescu Version

Genesis 15

Genesis

Return to Index

Chapter 16

1

Sarai, nevasta lui Avram, nu -i nqscuse deloc copii. Ea avea o roabq egipteancq numitq Agar.

2

Wi Sarai a zis lui Avram: ,,Iatq, Domnul m`a fqcut stearpq; intrq, te rog, la roaba mea; poate cq voi avea copii dela ea.`` Avram a ascultat cele spuse de Sarai.

3

Atunci Sarai, nevasta lui Avram, a luat pe Egipteanca Agar, roaba ei, wi a dat -o de nevastq bqrbatului squ Avram, dupq ce Avram locuise ca strqin zece ani kn yara Canaan.

4

El a intrat la Agar, wi ea a rqmas knsqrcinatq. Cknd s`a vqzut ea knsqrcinatq, a privit cu disprey pe stqpknq-sa.

5

Wi Sarai a zis lui Avram: ,,Asupra ta sq cadq batjocura aceasta, care mi se face! Eu knsumi yi-am dat kn braye pe roaba mea; wi ea, cknd a vqzut cq a rqmas knsqrcinatq, m`a privit cu disprey. Sq judece Domnul kntre mine wi tine!``

6

Avram a rqspuns Saraiei: ,,Iatq, roaba ta este kn mkna ta; fq -i ce-yi place!`` Atunci Sarai s`a purtat rqu cu ea; wi Agar a fugit de ea.

7

Kngerul Domnului a gqsit -o lkngq un izvor de apq kn pustie, wi anume lkngq izvorul care este pe drumul ce duce la Wur.

8

El a zis: ,,Agar, roaba Saraiei, de unde vii, wi unde te duci?`` Ea a rqspuns: ,,Fug de stqpkna mea Sarai.``

9

Kngerul Domnului i -a zis: ,,Intoarce-te la stqpknq-ta, wi supune-te supt mkna ei.``

10

Kngerul Domnului i -a zis: ,,Kyi voi knmulyi foarte mult sqmknya, wi ea va fi atkt de multq la numqr, cq nu va putea fi numqratq.``

11

Kngerul Domnului i -a zis: ,,Iatq, acum ewti knsqrcinatq, wi vei nawte un fiu, cqruia ki vei pune numele Ismael; cqci Domnul a auzit mkhnirea ta.

12

El va fi ca un mqgar sqlbatic printre oameni; mkna lui va fi kmpotriva tuturor oamenilor, wi mkna tuturor oamenilor va fi kmpotriva lui; wi va locui kn faya tuturor frayilor lui.``

13

Ea a numit Numele Domnului care -i vorbise: ,,Tu ewti Dumnezeu care mq vede!`` Cqci a zis ea: ,,Cu adevqrat, am vqzut aici spatele Celuice m`a vqzut!``

14

De aceea fkntkna aceea s`a numit ,,Fkntkna Celui viu care mq vede``; ea este kntre Cades wi Bared.

15

Agar a nqscut lui Avram un fiu; wi Avram a pus fiului, pe care i l -a nqscut Agar, numele Ismael.

16

Avram era de optzeci wi wase de ani, cknd i -a nqscut Agar pe Ismael.

Genesis 17

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com